Print icon

Schade melden

Je hebt een inboedelverzekering afgesloten om je spullen binnenshuis te verzekeren tegen bepaalde schadegebeurtenissen, zoals diefstal, brand- of waterschade. Welke stappen dien je te langs te lopen op het moment dat er zich daadwerkelijk een schadegebeurtenis voordoet? Waar en hoe kun je de schade melden en in hoeverre krijg je de schade vergoed?

Onder welke verzekering valt de schade?

Het is allereerst belangrijk vast te stellen door welke woonverzekering de schade wordt gedekt. Het is immers niet altijd even duidelijk of de schade onder bijvoorbeeld je inboedelverzekering of opstalverzekering valt, bijvoorbeeld bij schade aan zonnewering.

Over het algemeen geldt dat verhuisbare en loszittende spullen, zoals je meubels, kasten of televisie onder je inboedelverzekering vallen. Schade aan je woning zelf of zaken die muurvast zitten aan je woning, vallen onder de opstalverzekering. Zonwering is hierop een uitzondering. Tussen verzekeraars is besloten schade aan zonnewering onder de inboedelverzekering te laten vallen.

Wordt de schade gedekt?

Of de schade wordt gedekt, is afhankelijk van het type inboedelverzekering wat je hebt afgesloten. Je hebt de keuze uit verschillende varianten:

  • Uitgebreid
  • Extra uitgebreid
  • All-risk

Met de All-risk variant komt zelfs schade per ongeluk toegebracht aan je eigen spullen voor vergoeding in aanmerking. Wat er precies wordt gedekt door deze varianten, kan je verder lezen op onze pagina over de basisdekking inboedelverzekering en in de polisvoorwaarden van je inboedelverzekering.

Wat te doen bij schade?

Op het moment dat zich een schadegebeurtenis voordoet, is het zaak zelf zoveel mogelijk maatregelen te treffen om te voorkomen dat de inmiddels ontstane schade verergert. Zorg ook voor voldoende bewijs en maak als dat even kan foto’s. Indien er sprake is van diefstal, vermissing of schade als gevolg van vandalisme, dan is het belangrijk dat je hiervan direct aangifte doet bij de politie. Om de hierdoor ontstane schade via je inboedelverzekering vergoed te krijgen, dien je bij schadeformulier het proces-verbaal van de aangifte te voegen.

Hoe meld je de schade bij je inboedelverzekeraar?

De meest inboedelverzekeraars hanteren een online schadeformulier. Op dit formulier dien je de schadegebeurtenis en de ontstane schade te specificeren. De verzekeraar beoordeelt aan de hand van deze informatie of je recht op vergoeding van de schade hebt. Indien noodzakelijk, kan een schade-expert worden ingeschakeld om de schade persoonlijk te beoordelen.

Andere mogelijke manieren om de schade door te geven zijn via de app van je inboedelverzekeraar, telefonisch of persoonlijk door langs te gaan bij het dichtstbijzijnde verzekeringskantoor. Ook hanteren veel verzekeraars een noodnummer, dit telefoonnummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Het gaat in deze gevallen om spoedeisende vormen van schade, zoals brand- of waterschade.

In hoeverre krijg je de schade vergoed?

Een inboedelverzekering biedt doorgaans een vergoeding van de nieuwwaarde voor de beschadigde inboedel. Dat betekent dat je het bedrag vergoed krijgt waarvoor je destijds het product hebt gekocht. Er gelden uitzonderingen:

  • Er bestaat een mogelijkheid tot reparatie: in dat geval krijg je de herstelkosten vergoed.
  • Indien je brom- of snorfiets is beschadigd als gevolg van een schadegebeurtenis die wordt gedekt door je inboedelverzekering , krijg je de dagwaarde (de huidige waarde) vergoed.

Heb je ten slotte kosten gemaakt om extra schade te voorkomen? Dan krijg je deze beredderingskosten ook vergoed door je inboedelverzekeraar. Denk bijvoorbeeld aan (het bijvullen van) een nieuwe brandblusser.

Schade aan je inboedel door een ander of je eigen schuld

Op het moment dat iemand anders jouw inboedel per ongeluk beschadigt, kan je twee wegen bewandelen. Je kan via de aansprakelijkheidsverzekering van de schadeveroorzaker de schade verhalen. Je kan er ook voor kiezen via je eigen inboedelverzekering de schade te claimen. Omdat je inboedelverzekering normaliter de nieuwwaarde vergoed en een aansprakelijkheidsverzekering de dagwaarde, kan een claim bij de inboedelverzekeringen de voorkeur genieten.

Heb je per ongeluk zelf je inboedel beschadigd? Door bijvoorbeeld een kop koffie over je laptop heen te hebben gestoten? Dan kan je, indien je een all-risk variant inboedelverzekering hebt afgesloten, de schade vergoed krijgen. Als je opzettelijk of roekeloos hebt gehandeld, is vergoeding van de schade uitgesloten.