Brandverzekering

Vaak ben je verzekerd voor de schade van brand via de dekking van je inboedelverzekering. Het kan echter voorkomen dat je de brandverzekering los of als losse dekking dient af te sluiten. Op deze pagina vind je meer informatie over de brandverzekering.

Wat is een brandverzekering?

Een brandverzekering is een verzekering die schade als gevolg van brand dekt aan een woning en de inboedel. Voorheen was het gebruikelijk om een aparte brandverzekering af te sluiten om de inboedel te verzekeren tegen brandschade. Tegenwoordig bestaat de mogelijkheid om standaard een brandverzekering mee te verzekeren in een inboedelverzekering of opstalverzekering. Met dit totaalpakket ben je gelijk gedekt voor veel meer risico’s dan brand alleen.

Wat dekt een brandverzekering?

De dekking van een brandverzekering verschilt per verzekeraar. Wel worden er over het algemeen dezelfde zaken gedekt. Deze zaken zijn:

  • Brandschade
  • Rook- en roetschade
  • Schade veroorzaakt door het blussen van de brand
  • Ontploffingsschade
  • Schade als gevolg van een blikseminslag

Uitzonderingen

Verzekeraars hanteren de volgende definitie voor een brand: een vuur dat zichzelf voort kan planten en welke zich bevindt buiten een haard. Daarnaast moet een brand gepaard gaan met vlammen. De volgende zaken vallen vaak dus niet onder de term brand:

  • Het doorbranden van elektrische apparatuur
  • Het smelten of schroeien van goederen

Bij een uitgebreide brandverzekering (of inboedelverzekering) heb je de mogelijkheid om smelten, doorbranden en schroeien van goederen wel mee te verzekeren.

Schade als gevolg van brand

In de polisvoorwaarden zijn naast de brand zelf een aantal soorten brandschade als gevolg van brand opgenomen. Je krijgt ook een vergoeding voor:

  • Schade als gevolg van het blussen van een brand: hiermee wordt de schade bedoeld die veroorzaakt wordt door het blussen van de brand. Deze schade wordt vaak automatisch meeverzekerd.
  • Schade als gevolg van ontploffing: met ontploffing wordt de schade bedoeld door een explosie die veroorzaakt wordt door dampen of gassen.
  • Schade als gevolg van blikseminslag: bij schade die wordt veroorzaakt door blikseminslag waarbij geen brand ontstaat, wordt gesproken van schade als gevolg van blikseminslag.

Wat is er niet verzekerd bij een brandverzekering?

Er gelden enkele uitsluitingen waarbij de verzekering niet uitkeert. Onder deze uitsluitingen vallen de volgende gevallen:

Catastroferisico

Schade als gevolg van catastrofes zoals oorlog of een vulkaan uitbarsting

Eigen gebrek

De schade die veroorzaakt wordt door je eigen nalatigheid. Wel wordt de gevolgschade gedekt door de verzekeraar.

Het eigen gebrek en gevolgschade zullen wij verduidelijken door een voorbeeld te geven. Als de brand in de woonkamer is ontstaan door het doorbranden van een oude televisie wordt dit gezien als je eigen nalatigheid. In dit geval ontvang je geen vergoeding voor deze oude televisie. De gevolgschade aan je woonkamer wordt echter wel gedekt.

Tot slot: er kunnen grote verschillen bestaan tussen verzekeraars en de mogelijkheid tot uitbreiding van de dekking met een brandverzekering. Het is daarom altijd verstandig om goed de polisvoorwaarden door te nemen en te kijken welke dekking jouw verzekeraar biedt.

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897