Print icon

Begrippenlijst

In de polisvoorwaarden is meestal ook een begrippenlijst opgenomen. Deze lijst geeft een overzicht en een korte toelichting van de begrippen die vaak gebruikt worden in de polis. Wij hebben voor jou ook een aantal begrippen, die betrekking hebben tot de aansprakelijkheidsverzekering, op een rijtje gezet.

Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad

De onrechtmatige daad is een daad waarbij de dader de schuld is toe te rekenen. Door een bepaald handelen is de schade veroorzaakt. Dit wordt ook wel wettelijke aansprakelijkheid genoemd.

Aansprakelijkheid uit rechtmatige daad

Dit zijn de situaties die niet als onrechtmatige daad kunnen worden gezien, maar wel verplichten tot een schadevergoeding.

Betalingstermijn

De termijn waarin je de premie betaalt is de betalingstermijn. Je kan vaak kiezen voor een termijn van een maand, een kwartaal of een jaar. Welke termijn je kiest kan van invloed zijn op je premie. Wanneer je meteen voor een jaar betaalt krijg je vaak korting.

Contractuele aansprakelijkheid

Bij contractuele aansprakelijkheid is de schade ontstaan doordat een van de twee partijen zijn verplichtingen niet is nagekomen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om het niet nakomen van een afspraak of niet volgen van een contract. Deze aansprakelijkheid is een onrechtmatige daad.

Dekking

Hieronder vermeldt de polis o.a. wat er gedekt wordt en wie er verzekerd is. Denk hierbij aan bijvoorbeeld jezelf, huisgenoten en logees bij jou in huis. Daarnaast wordt er ook verduidelijkt wanneer de verzekering in werking treedt, op de werkvloer kan bijvoorbeeld een uitzondering zijn.

Eigen risico

Dit is het bedrag dat je bij een verzekering zelf moet betalen voordat je iets vergoed krijgt. Of je bij de aansprakelijkheidsverzekering een eigen risico geldt is afhankelijk van de verzekeraar. Soms is er geen eigen risico, soms betaal je altijd een bepaald bedrag zelf en soms kan je kiezen voor een vrijwillig eigen risico in ruil voor premiekorting.

Oversluitservice

Wanneer je overstapt naar een nieuwe aansprakelijkheidsverzekering bieden verzekeraars vaak aan om de oude aansprakelijkheidsverzekering voor je op te zeggen. Dit wordt de oversluit- of overstapservice genoemd.

Polisbedenktijd

Wanneer je een verzekering afsluit krijg je polisvoorwaarden via de post of mail toegestuurd. Op je gemak kan je de voorwaarden dan doorlezen. Vervolgens heb je hebt dan vaak nog twee weken de tijd om de verzekering op basis van de polis te annuleren.

Premie

Meestal dien je de premie voor de volgende maand te betalen, ook wel vooruitbetaling genoemd. Ook wordt er in de polisvoorwaarden toegelicht wat er gebeurt wanneer je deze premie niet betaald. Je zult dan vaak geen dekking ontvangen wanneer er schade ontstaat door jouw toedoen.

Risicoaansprakelijkheid

Bij risicoaansprakelijkheid is er geen sprake van een schuldige. De aansprakelijkheid is verbonden aan een bepaald risico. Je kan bijvoorbeeld als ondernemer verantwoordelijk zijn voor werknemers of een gebouw ongeacht of schade is ontstaan door jouw schuld.

Schuldaansprakelijkheid

Een persoon heeft onrechtmatig of onvoorzichtig gehandeld waardoor er schade is ontstaan. Er is dus sprake van een specifieke handeling waardoor waarneembare schade is en waardoor er een schuldige aan te wijzen is.

Verhaalkosten

De kosten die een slachtoffer moet maken om bij de dader de schade te kunnen verhalen. Vaak zijn dit juridische kosten. Of deze kosten gedekt zijn met je aansprakelijkheidsverzekering hangt af van je verzekeraar en staat vermeld in de poliswaarden.

Verzekerde som

De verzekerde som is het bedrag waarvoor je met de studenten aansprakelijkheidsverzekering verzekerd bent. De hoogte van dit bedrag kies je bij het afsluiten van de verzekering. Je kan vaak kiezen voor een dekking van 500.000 euro tot 2.500.000 euro.