Print icon

Ongevallendekking

Als student kijk je uit naar de vakantie. Door al het leuks wat je te wachten staat sta je misschien niet direct stil bij wat de gevolgen kunnen zijn van een ongeval tijdens je reis. Een ongeval zit tenslotte in een klein hoekje. Of je nou een doorlopende of kortlopende reisverzekering hebt, bij de meeste verzekeraars zit ongevallendekking niet in de basisverzekering. Stel je voor dat je in het ziekenhuis terechtkomt als gevolg van een ongeval. Het is dan fijn om te kunnen terugvallen op je reisverzekering met aanvullende ongevallendekking die de extra kosten en hulpverlening vergoedt. Aanvullende ongevallendekking kost je ongeveer €3,- extra bovenop de premie die je voor je reisverzekering betaalt.

Wat wordt er precies gedekt?

Per verzekeraar kan de ongevallendekking wat verschillen op details, echter in veruit de meeste gevallen worden de volgende situaties gedekt:

 • Overlijden: indien je als gevolg van een ongeval komt te overlijden, krijg je het verzekerde bedrag op je polis uitgekeerd.
 • Invaliditeit: indien je blijvend invalide raakt, zal een arts de mate van invaliditeit bepalen. Als de arts je bijvoorbeeld voor 30% invalide acht, keert de verzekering 30% van het verzekerde bedrag aan je uit. Ook andere vormen van ongevallen die jou als persoon kunnen overkomen worden gedekt:
 • Acute vergiftiging (niet door voedingsmiddelen, genotsmiddelen of geneesmiddelen).
 • Bloedvergiftiging of wondinfecties als gevolg van een ongeval.
 • Besmetting met een ziekte doordat je op onvrijwillige wijze in besmet water terechtkomt.
 • Letsel doordat je ongewild wordt geraakt door een voorwerp aan je ogen, oren, spijsverteringskanaal of luchtwegen.
 • Er treden complicaties op bij eerste hulp of medische behandeling als gevolg van een ongeval.
 • Plotselinge verstuiking, spier- of peesscheuring of ontwrichting. De aard moet wel medisch kunnen worden vastgesteld
 • Je verdrinkt, loopt een zonnesteek op, bevriest, verhongerd, stikt of droogt uit. Ook uitputting als gevolg van een ongeval valt hieronder. Welk bedrag je precies krijgt uitgekeerd, hangt af van het letsel wat je hebt opgelopen. Verlies je een wijsvinger, dan is het zeer waarschijnlijk dat je rond de 10% van het verzekerde bedrag krijgt uitgekeerd. Het verzekerde bedrag kies je bij de aanvullende ongevallendekking niet zelf. Dit bedrag is per verzekeraar verschillend en wordt door de verzekeraar in de polisvoorwaarden vastgesteld.

Beperkingen op de dekking

Er wordt bij de meeste verzekeraars beperkt uitgekeerd in het geval je tot een bepaalde leeftijdscategorie behoort. Het gaat om kinderen tot en met 16 jaar en personen boven de 70 jaar. Andere verzekeraars maken dit onderscheid zelfs voor jongeren tot 18 jaar. Indien je tot een van die categorieën behoort, is de uitkering soms maar 10% of 20% van de verzekerde waarde. Ook komt het voor dat de uitkering soms juist hoger uitvalt. Voor jongeren tot 18 jaar die blijvend letsel oplopen tijdens hun vakantie, kan het behoorlijk uitmaken bij welke verzekeraar je bent verzekerd. Zo vergoeden een aantal verzekeraars, waaronder OHRA, 1,5 keer meer aan jongeren tot 18 jaar dan aan de categorie 18 tot en met 69 jarigen. Tegelijkertijd keert De Goudse Verzekeringen maar heel weinig uit aan jongeren tot 18 jaar. Afhankelijk van je leeftijd is het dus belangrijk goed op te letten op het onderscheid wat verzekeraars maken. In welke gevallen keren verzekeraars nog meer niet uit? De meeste verzekeraars keren ook niet uit indien:

 • Je opzettelijk, met grove schuld of met bewuste roekeloosheid hebt gehandeld.
 • Je overmatig alcohol of andere verdovende middelen hebt gebruikt.
 • Je deelnam aan een wedstrijd
 • Het ongeval tijdens bijvoorbeeld je wintersportvakantie plaatsvond. Je krijgt dan alleen vergoeding als je dit apart had meeverzekerd. Dit geldt ook voor andere bijzondere vormen van sport.

Ongevallendekking per reisverzekeraar

Om je een idee te geven wat er precies vergoed wordt met aanvullende ongevallendekking, hebben we de module ongevallen van OHRA en de aanvullende ongevallendekking van FBTO uitgelicht.

OHRA

 • Bij overlijden een vergoeding van maximaal €25.000.
 • Bij blijvende invaliditeit, afhankelijk van de mate van invaliditeit, een vergoeding van maximaal €75.000.
 • Jongeren tot 18 jaar krijgen 150% vergoed. OHRA is dus een voorbeeld van een verzekeraar die meer uitkeert aan deze leeftijdscategorie.

Lees meer over OHRA.

FBTO

 • Bij overlijden een vergoeding van maximaal €10.000.
 • Bij blijvende invaliditeit is de vergoeding maximaal €50.000. Het is dus verstandig een goede vergelijking te maken alvorens een reisverzekering met aanvullende ongevallendekking af te sluiten.

Lees meer over FBTO.

Per verzekeraar worden verschillende voorwaarden gehanteerd, met name voor bepaalde leeftijdscategorieën. Let hier dus goed op bij het afsluiten van aanvullende ongevallendekking. Ga naar onze pagina top 5 studenten reisverzekeringen voor een overzicht van reisverzekeringen voor studenten.