Conflict met huisbaas

Wanneer je als student op kamers gaat wonen krijg je ineens te maken met een officieel huurcontract en een huisbaas. Meestal verloopt de huurperiode prima, maar er zijn ook studenten die tegen problemen met de verhuurder aanlopen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een huisbaas die ineens de huurprijs omhoog gooit of een ruzie over het onderhoud aan de studentenkamer. Wat mag je huisbaas wel of niet doen? Je vindt hier meer informatie over jouw rechten als huurder.

Rechten en plichten

Als huurder van een kamer heb je bepaalde rechten en plichten. Dit is vastgelegd in het huurrecht. Een aantal belangrijke rechten van jou als huurder zijn:

 • Huurbescherming: je kan niet zomaar uit huis gezet worden.
 • Privacy: je huisbaas mag niet zonder goedkeuring in je kamer komen.
 • Toegang: je hebt 24 uur per dag toegang tot alle voorzieningen bij het huis.

Je bent dus wettelijk voor een aantal belangrijke zaken rondom het huren van een studentenkamer beschermd. Je hebt ook een aantal plichten:

 • Financieel: je betaalt de huur altijd op tijd.
 • Onderhoud: klein onderhoud is jouw verantwoordelijkheid.
 • Gedrag: je moet je goed gedragen en de kamer schadeloos achterlaten.

Veelvoorkomende problemen

Onderstaand overzicht geeft een aantal veelvoorkomende problemen tussen studenten en huisbazen.

Mijn huisbaas vraagt om een hoge borg
Een verhuurder mag borg vragen. Meestal is de borg één maand huur en borg van meer dan twee maanden is ongebruikelijk en niet erg redelijk. Betaal de borg via een overboeking, dan heb je altijd een bewijs van betaling.

Mijn huisbaas vraag om sleutelgeld
Het vragen van sleutelgeld voor het ontvangen van de sleutel bij het huren van een kamer is niet toegestaan.

Mijn huisbaas wil de huur verhogen
Je huisbaas mag één keer per jaar de huurprijs verhogen. Je moet hier echter wel twee maanden van te voren schriftelijk van op de hoogte gesteld worden en er geldt een maximale huurverhoging van 5,5% (in 2024).

Mijn huisbaas zegt dat ik verantwoordelijk ben voor het onderhoud aan mijn kamer
De huisbaas is verantwoordelijk voor groot onderhoud aan het huis, zoals een nieuwe douchekop en schade door een lek. Jij bent echter zelf verantwoordelijk voor kleine reparaties en onderhoud.

Mijn huisbaas wil het huurcontract beëindigen
Wanneer de huisbaas je huurcontract wil stopzetten, dan moet deze altijd schriftelijk aangeven op grond van welke wettelijk toegestane reden dit is. Daarnaast moet de verhuurder je dit minimaal 3 maanden van te voren laten weten.

Mijn huisbaas legt mij een opzegtermijn van een paar maanden op
De opzegtermijn is gelijk aan de betalingstermijn. Bij de meeste studenten zal dit dus één maand zijn. De maximale opzegtermijn is 3 maanden. Let op: wanneer je een huurcontract voor bepaalde tijd hebt, heb je toestemming van je huisbaas nodig om deze eerder te kunnen stopzetten.

Huurbescherming

Wil jouw huisbaas de huur opzeggen en je op straat zetten? Dat is niet zomaar toegestaan. Via huurbescherming ben je hiervoor beschermd. Er is een aantal gevallen waarin het voor een huisbaas wettelijk is toegestaan om de huurovereenkomst te stoppen:

 • Wanneer je als huurder overlast bezorgt of niet (op tijd) betaalt. Met andere woorden, wanneer je je niet als goede huurder gedraagt.
 • Een kamer bij een hospita heeft in de eerste 9 maanden geen huurbescherming. Deze periode geldt als proeftijd.
 • Het huurcontract is voor bepaalde tijd.
 • De verhuurder heeft de kamer nodig voor dringend eigen gebruik, bijvoorbeeld als woonruimte.
 • Als je als huurder een nieuwe huurovereenkomst weigert die wel volgens de regels is opgesteld. Het struikelpunt mag echter niet de huurprijs of servicekosten zijn.
 • De kamer heeft in het bestemmingsplan een ander doeleinde en wordt nu voor deze bestemming beschikbaar.

Wordt jouw huurovereenkomst stopgezet naar aanleiding van een andere reden? Neem dan contact op met de huurcommissie of een juridisch loket.

Huurcommissie

Heb je een conflict met je huisbaas en komen jullie er samen echt niet uit? Je kunt dan terecht bij de Huurcommissie. Je kunt hier bijvoorbeeld terecht bij een onenigheid over de huurprijs, onderhoud maar ook wanneer je twijfelt of je niet te veel betaalt voor je kamer. Een officieel onderzoek door de Huurcommissie gaat als volgt in zijn werk:

 • Je levert een formulier in bij de Huurcommissie met een verzoek om procedure.
 • Je betaalt een voorschot van € 25,-. Dit geld krijg je terug wanneer je gelijk krijgt.
 • De Huurcommissie doet onderzoek. Eventueel wordt er door de commissie een zitting georganiseerd.
 • De Huurcommissie bepaalt wie er gelijk krijgt.

Wanneer jij je slecht gedraagt als huurder, dan kan je huisbaas ook een procedure starten bij de Huurcommissie.

Juridische hulp studenten

Het Landelijke Studenten Rechtsbureau (LSR) is er om studenten juridisch bij te staan bij collectieve problemen. Deze organisatie kan jou dus niet helpen met problemen met je huisbaas. De LSR kan je wel doorverwijzen naar een van de twaalf rechtsbureaus die onderdeel zijn van de organisatie. Deze lokale bureaus hebben vaak spreekuren in hogescholen en universiteiten en geven je gratis individueel advies over je problemen met je huisbaas.

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897