Print icon

Vergoedingen basispakket

Het zorgverzekering basispakket wordt elk jaar door de overheid samengesteld. Dit is onderdeel van de Zorgverzekeringswet, de Zvw. Iedereen die verzekerd is heeft recht op de dekking van het basispakket. De belangrijkste vergoedingen zijn: Huisarts, spoedeisende zorg, geneesmiddelen en psychologische zorg.

Om door de bomen het bos te kunnen blijven zien, geven wij eerst een overzicht van de belangrijkste en meest gebruikte vormen van zorg door studenten.

Vergoeding anticonceptie

Vanuit het basispakket krijgen alle vrouwen tot 18 jaar oud anticonceptiemiddelen volledig vergoed. Tussen je 18e en 21e jaar krijg je anticonceptiemiddelen wel vergoed, maar dat kost dan wel het eigen risico.

Lees hier meer over de vergoeding van anticonceptie:

 • De ‘pil’: oftewel de anticonceptiepil;
 • Implanon: een anticonceptiestaaf dat onder je huid wordt geplaatst en langzaam hormonen afgeeft om zwangerschap te voorkomen;
 • NuvaRing: vaginale ring die hormonen afgeeft om zwangerschap te voorkomen;
 • Evrapleister: pleisterpil om zwangerschap te voorkomen;
 • Mirenaspiraal: spiraal dat wordt aangebracht in je baarmoeder;
 • Prikpil: elke 3 maanden krijg je een hormooninjectie ter voorkoming van zwangerschap;
 • Pessarium: een rubber vlies dat wordt aangebracht om de baarmoedermond;
 • Koperspiraaltje: een spiraaltje zonder hormonen dat de zaadcellen van de man inactief.

Ben je 21 jaar of ouder? In dat geval kan je een aanvullende verzekering afsluiten om een vergoeding voor anticonceptiemiddelen te krijgen.

Vergoeding zorg in het buitenland

Indien je tijdelijk in het buitenland verblijft, bijvoorbeeld tijdens je vakantie, krijg je spoedeisende medische zorg in het buitenland tot het Nederlandse marktconforme tarief 100% vergoed. Dat betekent dat je de behandeling tot het in Nederland gangbare tarief vergoed krijgt. Indien de kosten van de behandeling hoger liggen, dien je dit deel zelf te betalen. Deze kosten kunnen, gezien de hoge tarieven voor bepaalde behandelingen in het buitenland, hoog oplopen. Voor aanvullende medische kosten kan je een aanvullende verzekering afsluiten.

Niet-spoedeisende zorg komt bij veel zorgverzekeraars, na toestemming, tot het Nederlandse marktconforme tarief voor vergoeding in aanmerking. Ga je bijvoorbeeld in het buitenland werken of een betaalde stage lopen? In dat geval mag je je Nederlandse zorgverzekering niet aanhouden. Voor de vergoeding van aanvullende medische kosten kan je in dat geval een globetrotterverzekering afsluiten.

Vergoeding fysiotherapie

Fysiotherapie wordt voor patiënten tot 18 jaar, onder de volgende voorwaarden, volledig vergoed vanuit de basisverzekering:

 • De patiënt tot 18 jaar lijdt niet aan een chronische aandoening: je krijgt tot maximaal 18 behandelingen per jaar vergoed;
 • De patiënt tot 18 jaar lijdt aan een chronische aandoening: indien de verzekeraar toestemming verleent krijgt de patiënt alle behandelingen volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Fysiotherapie wordt voor patiënten vanaf 18 jaar en ouder zeer beperkt vergoed vanuit de basisverzekering.

 • Fysiotherapie wordt vanaf je 18e pas vanaf de 21ste behandeling volledig vergoed vanuit het basispakket indien je aan een chronische aandoening lijdt die voorkomt op de lijst met chronische aandoeningen.
 • Bekkenfysiotherapie vanaf 18 jaar wordt, indien je te kampen hebt met urine-incontinentie, wordt tot maximaal 9 behandelingen per jaar vergoed.
 • De fysio- of oefentherapie behandeling voor etalagebenen wordt tot max. 37 behandelingen vergoed.

Ben je 18 jaar of ouder en op zoek naar een ruimere vergoeding voor fysiotherapie? Wellicht ben je op zoek naar een vergoeding voor de eerste 20 behandelingen of lijdt je niet aan een chronische aandoening? In dat geval kan je voor de vergoeding van fysiotherapie een aanvullende verzekering afsluiten.

Vergoeding huisarts

De basiszorgverzekering vergoed alle nodige bezoeken, consulten en behandelingen bij je huisarts. Voor deze vorm van zorg geldt geen eigen risico of eigen bijdrage. Ben je op zoek naar een huisarts? Bekijk dan onze pagina huisarts zoeken

Vergoeding hulpmiddelen

Zorgverzekeraars bieden een vergoeding voor de hulpmiddelen die gebruikt worden tijdens een behandeling, revalidatie of verpleging. Dit zijn zaken zoals een speciaal matras bij langdurige bedrust of een bed dat versteld kan worden. Deze hulpmiddelen worden vergoed door de zorgverzekeraar vanuit het basispakket. Enkele aandachtspunten:

 • Vergoedingen kunnen gebonden zijn aan een maximaal bedrag;
 • Afhankelijk van het hulpmiddel kan er een wettelijke eigen bijdrage of een gebruikstermijn gelden;
 • Bij bepaalde verzekeraars krijg je geen vergoeding zonder vooraf toestemming te hebben gevraagd.

Hulpmiddelenwijzer

Er is door de minister van Volksgezondheid een regelement samengesteld met daarin een overzicht van alle hulpmiddelen die vergoed worden en op welke voorwaarde. Je kunt dit vinden door op de website van jouw zorgverzekeraar te zoeken naar het regelement hulpmiddelen. Voor een overzicht kun je ook kijken op de Hulpmiddelenwijzer van het ministerie van OCW.

Eenvoudige loophulpmiddelen (krukken, looprekken en rollators) worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Je moet deze hulpmiddelen zelf huren of kopen, dit kan bijvoorbeeld via een thuiszorgwinkel. Daarnaast is het zo dat wanneer er een wettelijke eigen bijdrage geldt op een hulpmiddel dat wel vergoed wordt, je dit bedrag wel zelf moet betalen.

Zelfstandig wonen

De Nederlandse gemeenten zijn verantwoordelijk voor het organiseren van hulpmiddelen die te maken hebben met zelfstandig wonen, zoals rolstoelen, trapliften en andere woningaanpassingen. De volgende hulpmiddelen krijg je vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Je kunt meer informatie over de mogelijkheden hiervan aanvragen bij het gemeenteloket in jouw regio.

Vergoeding medicijnen

Vanuit het basispakket van je zorgverzekering krijg je een vergoeding voor geregistreerde medicijnen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem. De verschillende medicijnen worden ingedeeld op basis van de werkzame stof die zij bevatten. Over het algemeen biedt je verzekeraar alleen een vergoeding voor de goedkoopste variant van het medicijn. Het kan zijn dat een medicijn meer kost dan de maximale vergoeding die geldt voor een groep medicijnen met dezelfde werkzame stof: om deze reden kan een eigen bijdrage gelden. Bekijk op medicijnkosten.nl of, en zo ja, in hoeverre de medicijnen die jij nodig hebt voor vergoeding in aanmerking komen.

Voor bepaalde geneesmiddelen kan een vergoedingslimiet gelden: een lijst van deze medicijnen kan je op Farmatec raadplegen.

Vergoeding psychologische hulp

Eerst aanspreekpunt voor psychologische zorg is je huis- of jeugdarts. Afhankelijk van je klachten, zal:

 • De huisarts zelf een behandeling starten, of;
 • Word je behandeld door een Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH, gespecialiseerd in psychologisch zorg en werkzaam in de huisartsenpraktijk), of;
 • Word je doorverwezen naar basis- of gespecialiseerd Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

De psychologische zorg verleend door je huisarts of POH-hulpverlener komen volledig voor vergoeding in aanmerking vanuit je basiszorgverzekering. Er geldt voor deze vergoeding geen eigen risico of eigen bijdrage.

Doorverwijzing naar een specialist

Op het moment dat je huisarts of POH-hulpverlener niet de passende of gewenste zorg kunnen bieden, word je afhankelijk van je psychische klachten doorverwezen naar:

 • Basis GGZ (eerder eerstelijns GGZ genoemd): indien je te kampen hebt met minder hevige en/of ingewikkelde psychische klachten kan een behandeltraject bij de basis GGZ of internet-behandeltraject uitkomst bieden. Hulp zal worden verleend door onder meer een GZ-Psycholoog, psychotherapeut of psychiater.
 • Gespecialiseerde GGZ (eerder tweedelijns GGZ genoemd): bij hevige psychische problemen of instabiliteit biedt gespecialiseerde GGZ je hulp van onder meer psychotherapeuten, psychiaters of klinisch psychologen.

De aangeboden hulp bestaat uit bijvoorbeeld gespreksvoering, medicatie of interventies. De zorg komt volledig voor vergoeding in aanmerking vanuit je basisverzekering, op het moment dat aan de verwijzingsvoorwaarden zijn voldaan:

 • Je dient door te zijn verwezen door je huis- of jeugdarts of ander medisch specialist, deze verwijsbrief is één jaar geldig;
 • In de verwijsbrief staat duidelijk wie er wordt doorverwezen, de reden en welke psychologische zorg gewenst is;
 • Zowel basis- als gespecialiseerde GGZ wordt alleen vergoed op het moment dat er een vastgestelde diagnose (een stoornis) op basis van het DSM IV. Alleen psychische klachten zijn onvoldoende om direct toegang te krijgen tot deze zorg.
 • Vervolgbehandelingen als resultaat van één en dezelfde diagnose behoeven niet opnieuw een verwijsbrief tenzij de behandeling meer dan een jaar stil heeft gelegen. Indien verblijf in een GGZ instelling noodzakelijk is krijg je de eerste 3 jaar van verblijf vergoed.

Niet alle vormen van psychologische hulp vallen niet onder de vergoeding van de basis- en gespecialiseerde GGZ, bijvoorbeeld remedial teaching, seksuologische zorg of behandeling van aanpassingsstoornissen. Voor de behandeling deze en andere vormen van (alternatieve) psychologische zorg kan een aanvullende verzekering worden afgesloten.

Vergoeding SOA Test

Het aantal Nederlanders met een seksueel overdraagbare aandoening (soa) stijgt al jaren en steeds meer mensen laten zich daarom testen op een soa. Een soa-test kan uitgevoerd worden door verschillende instanties. Er zijn twee zaken bepalend voor de vergoeding die jij krijgt voor de test: door welke instantie jij onderzocht wordt en het risico dat je loopt om een soa te krijgen.

Er zijn door de overheid een aantal risicogroepen voor een soa vastgesteld. Wanneer jij binnen een van deze groepen valt, dan mag jij je altijd zonder kosten en op anonieme basis laten testen bij een GGD-centrum met een soa-poli. Hiervoor is geen enkele verwijzing nodig. Bekijk een overzicht van GGD-klinieken bij jou in de buurt. De risicogroepen zijn:

 • Alle jongeren onder de 25 jaar;
 • Wanneer je bent gewaarschuwd voor een soa;
 • Mannen die seks hebben gehad met mannen;
 • Iedereen met veel verschillende seksuele contacten;
 • Prostituees en hun klanten;
 • Wanneer je klachten hebt die wijzen op een soa;
 • Wanneer je vast partner prostituee is of, in het geval van een man, seks met mannen heeft;
 • Je komt uit een land waar veel soa’s voorkomen.

SOA test buiten de risicogroep om

Val je niet binnen deze risicogroepen? Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je gewoon een soa-test wilt ondergaan om er zeker van te zijn dat jij en je vaste vriend/vriendin seks zonder condoom kunnen hebben. Je kunt dan via de huisarts een soa-test aanvragen.

Wanneer je geen hoog risico op een soa loopt, dan kun jij je laten testen via de huisarts of een kliniek van CASA Nederland. Je huisarts kan zelf een soa-test uitvoeren of je doorverwijzen naar een andere medische specialist, zoals een gynaecoloog. Deze manier van het testen op een soa is niet anoniem en ook niet in alle gevallen gratis. Het onderzoek wordt dan wel door je zorgverzekering betaald, maar hierop is het eigen risico van toepassing. Wanneer jij je eigen risico nog niet gebruikt hebt, dan zal je (een deel van) de soa-test dus zelf moeten betalen. Val je niet onder de risicogroep maar bezoek je toch een GGD-instelling voor de test? Je krijgt dit dan helemaal niet vergoed via de zorgverzekering.

Vergoeding Tandarts

In hoeverre tandartskosten vanuit het basispakket voor vergoeding in aanmerking komen, is afhankelijk van je leeftijd.

Tot je 18e krijg je een uitgebreid aantal behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering, het gaat om veelvoorkomende behandelingen als:

 • Controle
 • Tandsteenverwijdering
 • Vullen van een gaatje
 • Röntgenfoto’s
 • Verdovingen
 • Sealen
 • Fluoridebehandeling
 • Tandvleesbehandeling
 • Wortelkanaalbehandelingen
 • Incidentele consulten

Vanaf je 18e krijg je tandartskosten slechts zeer beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Het gaat om de volgende behandelingen:

 • Chirurgische tandheelkundige ingrepen, bijvoorbeeld bij de kaakchirurg na doorverwijzing;
 • Uitneembaar kunstgebit;
 • Kunsthoek- en snijtanden voor jongeren tot 23 jaar die ontbreken als gevolg van een groeigebrek of ongeval;
 • Röntgenonderzoeken.

De volgende vormen van mondzorg worden voor alle leeftijden vanuit de basisverzekering vergoed:

 • Bijzondere tandheelkundige hulp noodzakelijk als gevolg van een groeistoornis, ernstige ontwikkelingsstoornis of verworven afwijking van het gebit of de mond. Ook orthodontie kan hier onder bepaalde omstandigheden onder vallen.
 • Indien je te kampen hebt met een afwijking of ernstige stoornis van het gebit of de mond komt een implantaat voor een uitneembare prothese voor vergoeding in aanmerking.

Buiten deze gevallen om dien je voor de vergoeding van overige tandartskosten een aanvullende tandartsverzekering af te sluiten.

Vergoeding ziekenhuiszorg: verblijf en opname

Alle geneeskundige zorg door diverse medische specialismen alsmede verloskundigen komt volledig voor vergoeding in aanmerking vanuit je basispakket. Dat houdt in: consulten, operaties of behandelingen in een ziekenhuis of kliniek die geschaard kunnen worden onder de noemer ‘medische specialistische zorg’. Vereiste is:

 • Een verwijzing van je (huis)arts (met uitzondering van spoedeisende situaties) en;
 • De medische noodzaak om de behandeling te ondergaan.

Indien opname of verblijf in een ziekenhuis, GGZ-instelling of andere instelling noodzakelijk is krijg je deze kosten volledig vergoed. De kosten van ziekenhuiszorg en –verblijf vallen onder het eigen risico.

Vergoeding ziekenvervoer

Er worden diverse vormen van ziekenvervoer volledig vanuit het basispakket van de zorgverzekering vergoed. Het gaat om:

 • Ambulancevervoer, inclusief noodzakelijk vervoer bij jeugd-GGZ;
 • Vervoer in traumahelicopter;
 • Ziekenvervoer met eigen vervoersmiddelen, met het openbaar vervoer of per taxi (alleen bij specifieke medische indicaties) worden tot een bepaald bedrag per kilometer vergoed. Voor eigen vervoer geldt bovendien een eigen bijdrage per jaar.

Vergoeding abortus

Indien je ongewenst zwanger bent geraakt, kan je voor het moeilijke en ingrijpende besluit staan een abortus te ondergaan. Er zijn verschillende behandelmethoden en voor elke methode gelden andere voorwaarden. Welke methoden bestaan er, welke voorwaarden gelden en in hoeverre komt de abortus voor vergoeding in aanmerking vanuit de zorgverzekering? Op deze en andere vragen vind je antwoord in ons uitgebreide artikel over student en ongewenst zwanger.

Vergoeding audiologische zorg

Vanuit je basisverzekering krijg je een vergoeding voor onderzoek dat plaatsvindt naar je gehoorfunctie, advies bij het uitkiezen van een gehoorapparaat en voorlichting over het gebruik. Over het algemeen vragen verzekeraars wel om een verwijsbrief van je zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

Vergoeding cosmetische ingrepen

Vanaf 2017 worden bepaalde cosmetische behandelingen vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Het gaat om:

 • Medisch noodzakelijke bovenooglidcorrecties;
 • Medisch noodzakelijke besnijdenissen;
 • Borstprotheses voor (trans)vrouwen zonder borstgroei.

Vergoeding dieetadvies

De basiszorgverzekering biedt een vergoeding de eerste 3 uren van de behandeling per jaar. Ontvang je de zorg via je zogenaamde ketenzorg omdat je bijvoorbeeld diabetes hebt? In dat geval geldt er geen eigen risico. Uit de basisverzekering ontvang je bovendien een vergoeding voor dieetpreparaten indien je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je hebt een indicatie ontvangen voor dieetzorg;
 • Medisch gezien kan je geen gebruik maken van andere soorten aangepast voedsel;
 • Via de spijsvertering kan je gewoon voedsel niet goed verteren;
 • Je lijdt aan een bepaalde stofwisselingsstoornis of voedselallergie;
 • Je ernstig ondervoed bent (of dreigt te raken);
 • Er wordt gebruik gemaakt van sondevoeding;
 • Andere dieet dan wel voedingsproducten hebben niet het gewenste resultaat geboekt.

Dieetpreparaten vallen onder je eigen risico.

Vergoeding erfelijkheidsonderzoek

Om te onderzoeken of een bepaalde aandoening of ziekte erfelijk is, kan je een erfelijkheidsonderzoek doen. Vergoed wordt:

 • Verschillen vormen erfelijkheidsonderzoek, waaronder chromosoom-, stamboom- of DNA onderzoek inclusief advies of psychosociale problemen).

Vergoeding ergotherapie

Ergotherapie behandelingen worden voor maximaal 10 uur per jaar vergoed. In de regel vragen verzekeraars een verwijsbrief van je zorgverlener, de behandeling dient 3 maanden na het afgeven van deze brief van start te gaan.

Vergoeding ketenzorg

Vanuit de basisverzekering worden diverse zorgprogramma’s in de ketenzorg vergoed voor patiënten met diabetes type 2, de chronische longziekte COPD en patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziektes en hartfalen.

Vergoeding kraamzorg

Kraamzorg komt gedeeltelijk vanuit de basiszorgverzekering voor vergoeding in aanmerking. De vergoeding bestaat uit:

 • Kraamzorg verleend in het ziekenhuis of een geboortecentrum zonder dat hiervoor een medische noodzaak bestaat: maximaal 10 dagen. Er geldt een eigen bijdrage voor zowel het pasgeboren kindje als de moeder per dag. Wordt er op een dag meer gedeclareerd? In dat geval zal de zorgverlener een hogere eigen bijdrage (een variabel bedrag) in rekening brengen. Kraamzorg in het ziekenhuis of een geboortecentrum met medische noodzaak komt volledig voor vergoeding in aanmerking.
 • Kraamzorg thuis: maximaal 10 dagen. Er geldt een eigen bijdrage.

Vergoeding logopedie

Logopedie, hulp bij je spraakvermogen- en functie, krijg je volledig vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Vereist is:

 • Een verwijsbrief van je behandelend arts;
 • Binnen 3 maanden na verwijzing dien je gebruik te maken van de zorg, anders vervalt de verwijzing.

Vergoeding plastische chirurgie noodzaak

Plastische dan wel reconstructieve chirurgie komt alleen bij medische noodzaak voor vergoeding in aanmerking, het betreft de volgende gevallen:

 • Verlamming of verslapping van de bovenoogleden;
 • Aangeboren misvormingen;
 • Je hebt een verminking opgelopen als gevolg van een ziekte, geneeskundige ingreep of ongeval;
 • Je lijdt aan een aandoening, zich uitend in aantoonbare lichamelijke klachten, die je fors beperken;
 • Uiterlijke correcties bij vastgestelde transseksualiteit.

Vergoeding revalidatie

Op basis van een verwijzing van je behandeld arts komt revalidatiezorg volledig vanuit je basisverzekering voor vergoeding in aanmerking, het betreft:

 • Aandoening in het centrale zenuwstelsel die communicatiebeperkingen of beperkingen in gedrag of verstandelijk vermogen tot gevolg hebben;
 • Beperkingen of stoornissen in je bewegingsvermogen;
 • Verblijfskosten in een revalidatie-instelling;
 • Dag- of deeltijdbehandelingen in een revalidatie-instelling.

De vergoeding van revalidatie valt onder het eigen risico. Er geldt geen eigen bijdrage.

Vergoeding stoppen-met-roken programma

Vanuit je basiszorgverzekering kan je jaarlijks eenmalig een vergoeding krijgen voor een stopen met roken programma. De vergoeding van het programma valt vanaf 2020 niet meer onder het eigen risico. Er zijn ook bepaalde therapieën en programma’s die alleen vergoed worden vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Lees meer informatie op onze pagina vergoeding stoppen met roken.

Vergoeding second opinion

Je bent naar je (huis)arts geweest en bent niet gerust over de gestelde diagnose. In dat geval kan je ervoor kiezen een ‘second opinion’ te vragen bij een andere zorgverlener. Je bent als patiënt gerechtigd een dergelijke second opinion aan te vragen en de arts waar je op dat moment onder behandeling bent dient hieraan mee te werken.

Recht op second opinion

Als patiënt heb je altijd recht op een second opinion. Dit volgt uit art. 38 van de modelregeling arts-patiënt opgesteld door het KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst). Alleen indien zwaarwegende redenen hieraan in de weg staan, hoeft je behandelend arts hier niet aan mee te werken.

Verwijzing

Om een second opinion vergoed te krijgen heb je een officiële verwijzing nodig van of je medisch specialist of je huisarts. Daarnaast dien je een kopie te overleggen van je medisch dossier. Een second opinion wordt in dat geval volledig vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Er kunnen wel bepaalde voorwaarden aan worden verbonden door je zorgverzekeraar. Zo kan het zijn dat je verzekeraar alleen de second opinion bij bepaalde gecontracteerde zorgverleners volledig vergoed. Om er zeker van te zijn dat je de second opinion vergoed krijgt, is het verstandig naar deze voorwaarden te informeren bij je zorgverzekeraar. Bovendien dien je rekening te houden met het feit dat de kosten onder je eigen risico vallen.

Vergoeding verloskundige hulp

Verloskundige hulp, verleend door een verloskundige, huisarts of medisch specialist wordt volledig vergoed vanuit je basispakket. Voor verloskundige zorg geldt geen eigen bijdrage en evenmin valt deze zorg onder je eigen risico.

Vergoeding IVF

Vanuit je basiszorgverzekering krijgen vrouwen tot 43 jaar de eerste 3 Ivf-behandelingen en ICSI behandelingen vergoed.

Vergoeding zwangerschapsonderzoek

In de basiszorgverzekering is een vergoeding opgenomen voor zwangerschapsonderzoek, bestaande uit een prenatale screening waaronder bijvoorbeeld de 20-weken echo valt. De vergoeding kan onder meer counseling of een combinatietest omvatten.

Vergoeding wijkverpleging

Wijkverpleging, indien hulp nodig is bij de verzorging van wonden, voorlichting omtrent stoma gebruik of opstaan, komt volledig voor vergoeding in aanmerking.