Print icon

Waarborgfonds

Helaas kun je niet altijd alle schade verhalen op de tegenpartij, bijvoorbeeld omdat degene die de schade veroorzaakt heeft door is gereden na het toebrengen van de schade. Ook de schade die wordt veroorzaakt als jouw auto gestolen wordt valt niet binnen de WA dekking. In dit geval moet je zelf de dief aanspreken. Indien dit niet kan omdat je niet weet wie het is, dan kun je een beroep doen op het Waarborgfonds. Op deze pagina vind je meer informatie over het Waarborgfonds.

Geschillen

De omvang van de schade en de waarde van de auto worden na een schade vastgesteld door een expert van de verzekeraar. Als je het niet eens bent met de vastgestelde schade van deze expert kun je ook nog een beroep doen op de geschillenregeling. Je moet hiervoor een andere expert naar de schade laten kijken. Als deze twee partijen van mening verschillen, kan er uiteindelijk nog een onafhankelijke expert worden aangewezen.

Vaak zijn de kosten van de tweede deskundige voor eigen rekening. De kosten van de derde deskundige worden in sommige gevallen door de verzekeraar betaald.

Houd er bij het afsluiten van een autoverzekering dat er verzekeraars zijn die geen geschillenregeling hebben. Als jouw verzekeraar hier niet over beschikt, dan zijn er twee mogelijkheden. Je kunt naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, of je kunt naar een bevoegde rechter stappen. Kijk dus voordat je een autoverzekering afsluit of de verzekeraar over een geschillenregeling beschikt.

Waarborgfonds

Het kan gebeuren dat je de door een andere veroorzaakte schade aan jouw motorvoertuig niet kunt verhalen op een verzekeringsmaatschappij. Dit kan bijvoorbeeld als:

  • De schuldige door is gereden en niet meer te achterhalen is (denk hierbij aan parkeerschades)
  • De schade is veroorzaakt met een gestolen auto
  • De schuldige niet verzekerd is

Als je materiële schade of letselschade op hebt gelopen door bovenstaande gevallen, kun je een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer. Je hoeft hiervoor niet verzekerd te zijn tegen schade aan je eigen auto.

Vergoeding Waarborgfonds

Om een vergoeding te kunnen krijgen van het Waarborgfonds moet je wel aan kunnen tonen dat de schade door een motorvoertuig is veroorzaakt. Onder een motorvoertuig verstaan we:

  • Auto’s
  • Motoren
  • Scooters
  • Brommers

Schade veroorzaakt door bijvoorbeeld een fiets of een skelter komen dus niet in aanmerking voor een vergoeding via het Waarborgfonds. Daarbij moet je de volgende zaken aan kunnen tonen:

  • Dat de veroorzaker van de schade aansprakelijk is
  • Dat de dader onbekend is
  • Dat je er alles aan gedaan hebt om achter de identiteit te komen van de dader (je hebt aangifte gedaan en in de omgeving gevraagd of iemand iets heeft gezien)

Houd er ook rekening mee dat je de auto niet mag verplaatsen voordat de politie een rapport heeft opgesteld, tenzij je over genoeg getuigen beschikt. Ook moet je kunnen bewijzen, in het geval dat de schuldige (indien bekend) niet is verzekerd, dat hij wel tot betaling aan is gezet door een deurwaarder of een incassobureau, maar dat je op de betaling niet kunt rekenen.

Eigen risico

In de meeste gevallen, zowel bij materiële schade als bij letsel schade, geldt geen eigen risico. Alleen indien de schade is veroorzaakt door een onbekend motorvoertuig betaal je het eigen risico, dat €250,- bedraagt. Iedereen betaalt via zijn/haar verzekeringspremie zelf aan het Waarborgfonds mee, aarzel dus niet om de vergoeding via het Waarborgfonds aan te vragen.