Dekking elektronica

De gemiddelde Nederlandse reiskoffer zit vol met elektronica. Een goede camera om alle bijzondere vakantiemomenten op beeld vast leggen, een tablet om onderweg nog wat films te kunnen kijken, een smartphone… er gaat van alles mee! Al deze spullen hebben bij elkaar vaak een hoge waarde en diefstal of verlies van bagage kan dan ook tot veel onkosten leiden. Vooral wanneer je voor je hobby of werk een dure camera of andere spullen meedraagt zijn dit vaak hoge bedragen. Maar hoe zijn al deze elektronische apparaten eigenlijk gedekt op een reisverzekering? Je leest in dit artikel meer over de dekking elektronica.

Ben je juist op zoek naar een verzekering die jouw smartphone en andere gadgets in Nederland dekt? Bekijk dan de pagina Top 5 Buitenshuisverzekeringen voor meer informatie.

Maximale vergoeding elektronica

Bijna iedere reisverzekering biedt een vergoeding voor tijdens de vakantie gestolen of verloren geraakte apparaten, zoals smartphones, tablets en laptops. Dit valt onder de dekking voor bagage. Niet iedereen is zich er echter van bewust dat deze vergoeding bijna altijd aan een maximum is verbonden en meestal niet het gehele apparaat vergoed wordt.

In de polis van een reisverzekering staat meestal een maximumbedrag aan bagagedekking vermeldt. Dit is echter niet het bedrag dat je maximaal voor bijvoorbeeld een smartphone terug kunt krijgen. De bagagedekking is namelijk onderverdeeld in vele, losse categorieën (zoals geld, zonnebril en elektronica) die allen hun eigen maximale uitkeringsbedrag kennen. In het geval van elektronica wordt er nog een extra onderscheid gemaakt, zo is er vaak een lager maximum vergoedingsbedrag voor smartphones dan voor laptops.

In het overzicht Top 5 Reisverzekeringen vind je een overzicht van goedkope reisverzekeringen voor studenten met een goede dekking.

Onderscheid tussen apparaten

Bijna alle reisverzekeraars hanteren het volgende onderscheid wanneer het om het vergoeden van elektronische apparaten gaat:

  • Foto-, video- en computerapparatuur behoren samen tot een categorie en worden standaard vergoed tot zo`n maximaal €1000 a €2000 per persoon per reis
  • Mobiele telefoons, smartphones, niet-ingebouwde navigatiesystemen, tablets en e-readers behoren samen tot een categorie en worden standaard vergoed tot zo`n €200 a €500 per persoon per reis

De bedragen en precieze dekkingen verschillen per reisverzekeraar. Soms is het mogelijk om door middel van een hogere dekking een hoger maximumbedrag te verzekeren. Dit houdt wel in dat jouw maandelijkse premie dan hoger is. Wil je precies weten hoeveel een reisverzekering dekt? In de polisvoorwaarden van de verzekering staat precies uitgelegd wat het maximumbedrag is per type elektronica.

Eigen risico bagage

Naast het maximumbedrag aan vergoeding moet je om te weten wat je daadwerkelijk terugkrijgt van de reisverzekeraar ook nog rekening houden met het eigen risico bagage. Dit is een bedrag dat je altijd eerst zelf moet betalen wanneer er iets met je bagage gebeurt. Pas daarna keer de verzekeraar een bedrag uit. Bij de meeste reisverzekeraars is dit bedrag tussen de €0 en €100 per persoon.

Declareren

Ben je een apparaat kwijtgeraakt tijdens de vakantie of is er iets gestolen? Je moet dit dan bij de reisverzekeraar declareren. Dit doe je door een schadeformulier bij je reisverzekeraar aan te vragen en deze naar waarheid in te vullen. Bij het indienen van het schadeformulier moet je vaak nog extra bewijsstukken meesturen, zoals een aangiftebewijs of aankoopbon. Je kunt dit bij thuiskomst na je vakantie allemaal regelen. Vergeet echter niet dat je bij diefstal altijd direct aangifte moet doen in het land waar je verblijft en een bewijs van aangifte moet hebben voor de declaratie bij de reisverzekeraar.

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897