Inzittendenverzekering

Op deze pagina vind je een uitgebreide beschrijving van een studenten ongevallen inzittendenverzekering. Verder staat op deze pagina vermeld voor welke zaken je verzekerd bent. Daarnaast is op deze pagina een beschrijving te vinden van situaties waarin je meestal niet verzekerd bent en welke beperkingen er bestaan in de dekking van een studenten ongevallen inzittendenverzekering.

Wat is een ongevallen inzittendenverzekering?

Bij een studenten ongevallen inzittendenverzekering zijn de bestuurder en de inzittenden verzekerd voor de schade die het gevolg is van een ongeval met een auto of motor. Een ongevallen inzittendenverzekering kan je vaak afsluiten. Het bedrag dat wordt uitgekeerd bij blijvende invalide of overlijden is van te voren bepaald. En dit bedrag is niet afhankelijk van de werkelijke schade en van wie de schuld heeft bij het ongeval. In plaats van een ongevallen inzittendenverzekering kan je ook kiezen voor een schadeverzekering. Hierbij is het bedrag dat je krijgt uitgekeerd bij een ongeluk wel afhankelijk van de geleden schade. Hierdoor kan het bedrag dat wordt uitgekeerd hoger zijn dan bij een ongevallen inzittendenverzekering.

Hoogte van het bedrag?

Bij het afsluiten van een studenten inzittendenverzekering kan je zelf vaak kiezen tussen een aantal vaste bedragen dat wordt uitgekeerd bij invaliditeit of overlijden na een ongeluk. Dat bedrag is gemiddeld 35.000 euro bij blijvende invaliditeit en 15.000 euro bij overlijden. Bij volledige invaliditeit wordt het volledige vooraf afgesproken bedrag uitgekeerd. En bij gedeeltelijke invaliditeit wordt er meestal een bepaald percentage van dit bedrag uitgekeerd. Dit percentage staat meestal vermeld in de polisvoorwaarden.

Wanneer ben je verzekerd?

Je bent als bestuurder of inzittende met een studenten ongevallen inzittendenverzekering verzekerd in de volgende situaties:

 • Als je in de auto verblijft of op de motor zit
 • Bij het instappen en uitstappen
 • Bij het tanken
 • Bij het schoonmaken van de auto of motor
 • Bij het bieden van hulp aan medeweggebruikers
 • Bij het uitvoeren van noodreparaties aan je auto of motor
 • Bij het verwisselen van banden

Waarvoor ben je niet verzekerd?

Er zijn een aantal zaken en een aantal omstandigheden waarbij je als bestuurder of als inzittende van een auto of motor meestal niet verzekerd bent: Beperkingen van de dekking:

 • Er geldt vaak een maximum van het aantal inzittenden dat gedekt is binnen een ongevallen inzittendenverzekering. Meestal is het afhankelijk van het aantal zitplaatsen in de auto.
 • Psychische schade na een ongeval is meestal niet gedekt binnen een ongevallen inzittendenverzekering. – Een verzekeraar heeft vaak een beperking in de vergoeding voor inzittenden in bepaalde leeftijdscategorieën. Deze beperking geldt vaak voor kinderen onder de 16 jaar en ouderen boven de 69 jaar.
 • Het dekkingsgebied is meestal Europa en landen aangrenzend aan de middellandse zee, zoals Marokko, Egypte en Tunesië.
 • Er wordt een vast bedrag uitgekeerd bij invaliditeit of overlijden na een ongeval. Het is mogelijk dat dit bedrag lager ligt dan de werkelijke schade.
 • Bij zelfmoord of zelfmoordpogingen
 • Bij schade als je hebt deelgenomen aan wedstrijden en snelheidsritten.
 • Als je geen geldig rijbewijs hebt
 • Als je rijbevoegdheid is ontzegd
 • Als je overmatig alcohol of medicijnen hebt gebruikt
 • Als je zonder toestemming een auto hebt gebruikt
 • Als je betrokken bent bij het plegen van een misdrijf Deze voorwaarden kunnen per verzekeraar verschillen.

Het is daarom aan te raden dat je goed de polisvoorwaarden van verschillende verzekeraars doorleest en met elkaar vergelijkt. Het is dus mogelijk dat de premie van een ongevallen inzittendenverzekering zeer gunstig is maar dat de dekking van deze verzekering erg beperkt is.

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897