Print icon

Kostbaarhedenverzekering

Ook kostbare bezittingen wil je graag verzekeren tegen eventuele schade, zowel binnen als buitenshuis. Een inboedelverzekering biedt alleen dekking voor bezittingen binnenshuis en heeft een limiet tot een maximum bedrag. Wil je dat jouw kostbare bezittingen zonder limiet verzekerd zijn? En wil je dat deze bezittingen ook verzekerd zijn als je deze meeneemt buiten de deur? Dan kun je ervoor kiezen om een kostbaarhedenverzekering (buitenshuis) af te sluiten.

Wat wordt er verstaan onder kostbaarheden?

Onder kostbaarheden worden bezittingen verstaan die een betrekkelijke meerwaarde hebben. Kostbaarheden worden vaak ingedeeld in groepen. Voorbeelden van verschillende groepen zijn:

 • Bijzondere uitrustingen voor je hobby of sport
 • (Draagbare) computerapparatuur
 • Film-, geluids-, foto- en videoapparatuur
 • Muziekinstrumenten
 • Sieraden (zoals kettingen, ringen en horloges)
 • Telecommunicatieapparatuur (smartphone of smartwatch)
 • Verzamelingen (zoals LP’s, postzegels of munten)
 • Kunst & antiek
 • Brillen of contactlenzen

Wil je ook dat je kostbaarheden (zoals je tablet, laptop en smartphone) buitenshuis zijn gedekt? Bekijk en vergelijk dan eens de verschillende studenten buitenshuisverzekeringen op de pagina top 5 buitenshuisverzekeringen

Wat wordt er gedekt met een kostbaarhedenverzekering?

Doorgaans worden de volgende zaken gedekt:

 • Diefstal van kostbaarheden
 • Beschadiging van kostbaarheden
 • Verlies van kostbaarheden
 • Vermissing van kostbaarheden

Uitzonderingen

Er zijn echter enkele uitzonderingen waarbij de verzekering geen vergoeding uitkeert. De zaken die onder deze uitzonderingen vallen zijn:

 • Slijtage van de kostbaarheden door dagelijks gebruik
 • Schade van de kostbaarheden doordat ze een gebrek hadden (eventuele schade kan dan vaak op de producent verhaald worden)
 • Catastrofe risico (zoals natuurrampen of een oorlog)
 • Beschadiging aan de kostbaarheden die je zelf hebt veroorzaakt

Vergoeding kostbaarhedenverzekering

Er kan op verschillende manieren uitgekeerd worden door de verzekeraar:

Vergoeding reparatie kostbaarhedenverzekering

Allereerst wordt er gekeken of de kostbare bezitting gerepareerd kan worden. Als dit het geval is, dan worden de herstelkosten vergoed door de verzekeraar.

Vergoeding kostbaarhedenverzekering op basis van de waarde

Indien de kostbare bezitting niet gerepareerd kan worden, kan er op drie manieren vergoed worden door de verzekeraar. Deze manieren van vergoeding zijn:

 • Nieuwe bezittingen: de waarde van nieuwe kostbare bezittingen wordt gebaseerd op het aankoopbedrag. De verzekeraar berekent aan de hand van deze prijs het bedrag wat jij vergoed krijgt.
 • Oudere bezittingen: voor oudere voorwerpen komt een expert een taxatie maken. Uit deze taxatie volgt een waardebepaling en dit bedrag zal door de verzekeraar vergoed worden.
 • Expert getaxeerde bedrag: ook kan een taxateur in dienst van een verzekeringsmaatschappij de waarde van jouw kostbare bezitting na schade berekenen. Deze schade wordt dan door de verzekeraar vergoed.

Eigen risico

Bepaald inboedelverzekeraars hanteren een eigen risico (doorgaans bij kostbaarhedenverzekeringen met dekking buitenshuis). Met het idee dat je zuiniger op je spullen bent als je het eerst deel van de schade zelf moet betalen. Sommige verzekeraars hanteren pas een eigen risico vanaf de tweede schadeclaim. Het bedrag kan verschillen per verzekeraar, om je een idee te geven ligt het standaard eigen risico doorgaans rond de €100,-.

Premie kostbaarhedenverzekering

De premie wordt bepaald aan de hand van de waarde van de te verzekeren kostbaarheden. Deze waarde kan bijvoorbeeld op een aankoopbon of taxatie worden gebaseerd. Er gelden doorgaans wel maximale te verzekeren bedragen per categorie voorwerpen. Deze informatie vind je in de polisvoorwaarden en krijg je te zien op het moment dat je een aanvullende kostbaarhedenverzekering of buitenshuisverzekering afsluit. Bij veel inboedelverzekeraars dien je ook een inboedelverzekering te hebben afgesloten om een kostbaarhedenverzekering te kunnen afsluiten.

Handige tips

Polisvoorwaarden kostbaarhedenverzekering

Lees altijd goed de polisvoorwaarden van een inboedelverzekering door. In deze voorwaarden staat tot welk bedrag jouw kostbare bezittingen meeverzekerd zijn. Als dit bedrag voor jou voldoende is, heb je wellicht geen kostbaarhedenverzekering nodig. Let er wel op dat je kostbaarheden buiten de deur niet meeverzekerd zijn!

Afschrijving van de nieuwwaarde

Gebruiksvoorwerpen verminderen in de loop van de tijd van waarde. We noemen dit proces afschrijving. Een product van enkele jaren oud, kan bijvoorbeeld nog maar 50% van de nieuwwaarde hebben. De verzekeraar geeft vaak alleen een vergoeding voor de huidige waarde van een product en niet de nieuwwaarde.

Geen vergoeding bij krassen en deuken

Als de bezittingen die je verzekerd hebt gebruiksvoorwerpen zijn, dan is schade als een deuk en een kras niet gedekt. Tenzij deze schade samengaat met andere schade, waardoor het voorwerp niet meer gebruikt kan worden. Hierbij kun je denken aan een kras of een deuk aan een gitaar of een fototoestel.

Gekoppelde bezittingen

Het kan voorkomen dat je waardevolle spullen bezit die bij elkaar horen, zoals oorbellen. Indien je één van de twee verliest, daalt de waarde van het overgebleven bezit vaak automatisch. Dit komt doordat dit dan niet meer compleet is. Je kunt dan van de verzekeraar een extra vergoeding krijgen om dit verlies op te vangen.

Werelddekking

Wil je ook dat je waardevolle spullen buiten de deur in het buitenland zijn verzekerd? Kies in dat geval bij je kostbaarhedenverzekering voor de optie ‘werelddekking’. Bij sommige inboedelverzekeraars krijg je overigens standaard werelddekking bij de kostbaarhedenverzekering. Check dit van tevoren als je van plan bent te gaan reizen!