Print icon

Europees schadeformulier

Op het moment dat je in binnen- of buitenland betrokken raakt bij een auto-ongeluk, is het op het moment dat de veiligheid voor jezelf en medebetrokkenen is gewaarborgd belangrijk een Europees schadeformulier in te vullen. Wat is een Europees schadeformulier precies, wat moet je er op invullen en waar kan je dit formulier krijgen? Het antwoord op deze vragen staat in dit artikel centraal.

Wat is een Europees schadeformulier?

Indien je in het bezit bent van een auto ben je verplicht een Europees schadeformulier, ook wel een schadeformulier genoemd, bij je te hebben. Dit formulier heb je namelijk nodig op het moment dat je bij een ongeval betrokken raakt met een ander voertuig.

Op het formulier beschrijf je, naast je eigen gegevens en de gegevens van de andere betrokken partij, de toedracht van het ongeval. De toedracht dient natuurlijk zo goed en eerlijk mogelijk te worden beschreven op het schadeformulier. Belangrijk detail: wie de blaam treft is niet relevant bij het invullen van het schadeformulier: het gaat om een zo objectief mogelijke beschrijving van de schade en de oorzaak van het ongeval. Aan de hand van het schadeformulier kan je autoverzekeraar vervolgens de schade vaststellen en bepalen welke vervolgstappen er genomen dienen te worden.

Wanneer is het belangrijk het schadeformulier in te vullen?

Ook al is de schade niet altijd direct te zien, zorg er, hoe dan ook, voor dat je na het ongeval samen met de andere partij het Europees schadeformulier invult. Op deze wijze heb je een bewijsstuk in je handen, heb je elkaars gegevens en kom je achteraf niet voor onaangename verrassingen te staan.

Waar kan ik een Europees schadeformulier krijgen?

Na het afsluiten van een Nederlandse autoverzekering krijg je automatisch van je autoverzekeraar een Europees schadeformulier thuisgestuurd. Je autoverzekeraar heeft hier ook belang bij: het vereenvoudigd immers de schadeafhandeling. Indien je geen formulier hebt ontvangen of dit formulier kwijt bent, kan je dit formulier (opnieuw) opvragen bij je verzekeraar. Bij veel verzekeraars kan je trouwens ook eenvoudig het schadeformulier online downloaden als .pdf.

Digitaal schadeformulier

Geen papieren variant bij je van het schadeformulier? Via de website Digitaal Schademelden of via een van de schademelding apps van autoverzekeraars kan je het schadeformulier ook ter plekke digitaal invullen. Handig, digitaal invullen heeft dan ook een aantal extra voordelen:

  • De plaatsbepaling van het ongeval vindt automatisch plaats via GPS
  • Je kan op eenvoudige wijze foto’s van het ongeval aan de schademelding toevoegen
  • Je auto- en verzekeringsgegevens worden automatisch geladen en ingevuld
  • De vragen die worden gesteld worden afgestemd op de aanrijdingssituatie

Het invullen van een Europees schadeformulier

Het is voor een juiste afhandeling van het ongeval van groot belang dat het schadeformulier correct wordt ingevuld. Zoals eerder aangegeven, is het belangrijk dat eerst een veilige situatie wordt gecreëerd zonder hinder voor andere verkeersdeelnemers. De vragen van het schadeformulier worden in onderstaand overzicht gebundeld besproken:

Vragen 1 t/m 5

Bij deze vragen wordt ingezoomd op het ongeval. De locatie, datum, eventuele gewonde slachtoffers en schade aan voertuigen dient hier te worden beschreven. Zijn er getuigen? Dan kunnen de persoonlijke gegevens van deze personen ook worden opgenomen.

Vragen 6 t/m 11

Deze vragen betreffen gegevens over het voertuig, bestuurder, verzekeringnemer, rijbewijs en de aanwezige schade.

Vraag 12

Bij deze omschrijvingen kan je aankruisen welke situaties van toepassing zijn aangaande de oorzaak van het ongeval.

Vraag 13

Bij deze vraag dien je een tekening te maken van het ongeluk, op welke punten hebben de voertuigen elkaar geraakt, uit welke richting kwamen de voertuigen en welke relevante verkeerstekens waren aanwezig.

 Vraag 14

Bestaat er discussie over de schuldvraag? In deze ruimte kan je aanvullende opmerkingen toevoegen aan het schadeformulier.

 Vraag 15

Ten slotte, voor de geldigheid en juistheid van de beschreven gegevens, dienen zowel jij als de andere betrokken partij het schadeformulier te ondertekenen.

Tot slot

Heb je een smartphone bij de hand? Zorg er dan voor dat je de situatie na het ongeval zo goed mogelijk fotografeert. Deze foto’s kunnen in een later stadium dienen als bewijsstukken. Raak je in het buitenland betrokken bij een ongeval? Er bestaat een meertalig Europees schadeformulier, deze kan je onder meer in het Engels, Spaans, Frans of Duits aanvragen bij je autoverzekeraar.