Print icon

Buitenshuisverzekering

Een buitenshuisverzekering is een aanvullende verzekering op de inboedelverzekering. Met een inboedelverzekering zijn je spullen binnenshuis verzekerd tegen bepaalde vormen van schade en diefstal. Naast een laptop voor de studie hebben veel studenten ook nog een smartphone, tablet, laptop, camera, sieraden of een muziekinstrument. Deze spullen worden vaak buitenshuis gebruikt en zijn allemaal waardevolle spullen die je niet zomaar even vervangt. Het meest voordelig is om deze spullen, op het moment dat je de deur uit gaat, zowel in Nederland als in het buitenland te verzekeren met een buitenshuisverzekering. Op deze pagina vind je alle informatie over de studenten buitenshuisverzekering.

Top 5 Studenten Buitenshuisverzekeringen

Wat is een buitenshuisverzekering?

Een studenten buitenshuisverzekering is een overkoepelende verzekering die al jouw bezittingen buitenshuis verzekert. Zowel je laptop als je smartphone, camera en tablet zijn met deze verzekering dus gedekt. Voordat je een buitenshuisverzekering afsluit is het belangrijk om goed je opties af te wegen. Vergelijk meerdere aanbieders op prijs, het bedrag dat je vergoed krijgt bij schade en de hoogte van het eigen risico. Alle verzekeringen hebben andere polisvoorwaarden met betrekking tot dekkingen en schadevergoedingen. Lees daarom goed deze voorwaarden door voordat je een verzekering afsluit.

Dekking buitenshuisverzekering

Met een buitenshuisverzekering zijn je waardevolle spullen verzekerd tegen schade, waaronder water- en brandschade en diefstal. Hieronder vind je een aantal voorbeelden van waardevolle eigendommen die buiten de deur verzekerd zijn:

 • Sieraden & horloges
 • (Smart)phone
 • Fotocamera, maar ook video- en filmapparatuur
 • Laptop
 • Tablet
 • Zonnebril
 • Muziekinstrumenten
 • Navigatiesysteem

Meestal wordt schade ontstaan door water-, brand- en valschade vergoed door de verzekering. Schade ontstaan door nalatigheid of het gebruik van verkeerde accessoires valt niet onder de dekking. De dekking voor elke productcategorie verschilt per verzekeraar en is bij menig verzekeraar te verhogen of uit te breiden. Welke schadegevallen er precies vergoed worden kan je dus terugvinden in de polisvoorwaarden van jouw inboedel- en buitenshuisverzekering.

Wanneer je kiest voor de inboedelverzekering van Aegon, is zowel je mobiele telefoon, tablet als laptop standaard meeverzekerd en heb je hier geen aanvullende dekking voor nodig.

Maximumbedrag schadevergoeding

Omdat de standaarddekking zo breed is hebben de verzekeraars per productgroep een maximumbedrag in het leven geroepen. Dit maximumbedrag bepaalt tot op welke hoogte de schade kan worden vergoed. De hoogte van het schadebedrag is afhankelijk van het soort product. Voor schade aan een laptop zal je bijvoorbeeld een hogere vergoeding kunnen krijgen dan voor schade aan je zonnebril. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van de verzekeraar.

Wat krijg ik precies vergoed?

Is het product nog niet zo oud (vaak 1 tot 3 jaar, afhankelijk van je verzekeraar), dan wordt in veel gevallen de nieuwwaarde vergoed. Bij een wat ouder product wordt vaak de dagwaarde vergoed. De dagwaarde is de waarde van het product op dat moment. Bij schade wordt ook bekeken of reparatie van het product tot de mogelijkheden behoort. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden.

Welke schade is van vergoeding uitgesloten?

Niet alle schade die buitenshuis aan een product wordt toegebracht komt voor vergoeding in aanmerking. Over het algemeen sluiten de verzekeraars de volgende gevallen van schade uit van vergoeding:

 • De schade is opzettelijk veroorzaakt;
 • Je bent onvoldoende zorgvuldig omgegaan met het product;
 • Slijtageschade, zoals krassen of schrammen;
 • Verhuur of lease van je eigendommen;
 • Weer- en milieuschade als gevolg van geleidelijk inwerking van vocht of licht;
 • Schade aan bepaalde eigendommen, sommige verzekeraars sluiten bepaalde producten uit van vergoeding, bijvoorbeeld je fiets. Raadpleeg hiervoor in de polisvoorwaarden.

Per verzekeraar blijven echter verschillen bestaan. We blijven daarom benadrukken hoe belangrijk het is buitenshuisverzekeringen te vergelijken alvorens deze af te sluiten. Op die manier sluit je een verzekering af die het beste bij je past en kom je niet voor onaangename verrassingen te staan.

Buitenlanddekking

Bij een aantal verzekeraars is de dekking van de buitenshuisverzekering beperkt tot Nederlands grondgebied. Reis je regelmatig naar het buitenland of ga je voor een bepaalde periode studeren, stage lopen of werken in het buitenland? Controleer in dat geval of je huidige buitenshuisverzekering geldig is in het buitenland. Heb je nog geen buitenshuisverzekering? Bekijk onze top 5 inboedelverzekeringen met buitenshuisdekking om te checken of jouw verzekeraar werelddekking biedt.

Niet alleen is het belangrijk te checken of je buitenshuisverzekering buitenlanddekking biedt, ga ook na of:

 • Je buitenshuisverzekering ook dekking biedt in geval van verlies van eigendommen;
 • Er een eigen risico geldt.

Buitenshuisverzekering in studenten voordeelpakket

Een buitenshuisverzekering sluit je vaak af in aanvulling op je inboedelverzekering, waarmee je je spullen binnenshuis beschermt tegen schade als gevolg van onder meer diefstal of brandschade. Een manier om extra te besparen op je verzekeringen is deze in een combinatiebundel af te sluiten: al je verzekeringen, waaronder de inboedel-, aansprakelijkheids- en buitenshuisverzekering in één klap geregeld in pakketvorm speciaal gericht op studenten. Meer weten over het verschil tussen de buitenshuisverzekering en een inboedelverzekering? Check dan onze pagina over het verschil met de inboedelverzekering!

Bekijk op deze pagina de alles-in-1 studentenpakketten

Buitenshuisverzekering afsluiten

Wanneer je de keuze hebt gemaakt om een buitenshuisverzekering af te sluiten moet je natuurlijk nog op zoek naar de beste aanbieder. Jaarlijks vergelijken wij alle aanbieders van buitenshuisverzekeringen met elkaar op premie, polisvoorwaarden en dekkingen. Wat zijn belangrijke aandachtspunten bij het vergelijken en afsluiten van een buitenshuisverzekering?
Naast de maximale vergoeding zijn er nog meer zaken waarop buitenshuisverzekeringen van elkaar kunnen verschillen. Andere aandachtspunten bij het afsluiten van een buitenshuisverzekering zijn:

 • Let er ten eerste goed op of er nog voorwaarden gelden bij het opzeggen & overstappen naar een andere inboedelverzekering met buitenshuisdekking. Zo kan er bijvoorbeeld een opzegtermijn gelden;
 • Het eigen risico. Sommige verzekeringen hanteren een eigen risico. Dit is een deel van het schadebedrag dat je eerst zelf dient te betalen en is bij sommige verzekeraars verplicht;
 • Soms kun je de buitenshuisverzekering alleen afsluiten in combinatie met de inboedelverzekering van dezelfde verzekeraar;
 • De hoogte van de premie. De meeste buitenshuisverzekeringen kosten een paar euro per maand;
 • Het dekkingsgebied. Sommige buitenshuisverzekeringen dekken wereldwijd, terwijl anderen alleen binnen Nederland vergoeden;
 • Is verlies van mijn eigendom ook gedekt? Sommige verzekeraars vergoeden de schade als gevolg van verlies niet.

Op onze pagina tips & veelgestelde vragen vind je aanvullende informatie en tips om te besparen op je buitenshuisverzekering.

iPhone-, tablet- of laptopverzekering

Hoe zit het met de dekking voor smartphones, tablets of laptops in de buitenshuisverzekering?

Smartphone verzekering

Met een mobile verzekering of buitenshuisverzekering ben je verzekerd tegen diefstal, beschadiging of verlies van je mobiele apparaten. Meestal ben je zowel binnenshuis als buitenshuis verzekerd tegen deze gebeurtenissen. In sommige gevallen zelfs in het buitenland. Ook is je apparaat meestal verzekerd tegen vocht als je bijvoorbeeld koffie of cola over je laptop laat vallen. Je kunt ervoor kiezen om alleen je laptop of smartphone te verzekeren of om al je mobiele apparaten in een pakket te laten dekken.

Studenten iPhoneverzekering

De garantie van een iPhone dekt alleen technische defecten. Het is echter ook belangrijk dat je gedekt bent voor schade aan en diefstal van je smartphone, aangezien dit de meest voorkomende schadeclaims zijn. Een studenten iPhoneverzekering verzekert je voor al deze zaken, ook wanneer je onderweg bent. Zo voorkom je dat je straks zelf op moet draaien voor de dure reparatiekosten van je telefoon.

Lees hier meer over de Smartphone & iPhone dekking

Studenten iPad- of tabletverzekering

Een tablet kost al snel honderden euro`s. Een studenten Ipad- of tabletdekking via je buitenshuisverzekering dekt schade aan jouw kostbare tablet of iPad. De voordelen van een tabletverzekering zijn:

 • Bij beschadiging of diefstal van je tablet ben je verzekerd voor de onkosten;
 • In tegenstelling tot met een inboedelverzekering is je tablet ook buitenshuis verzekerd

Controleer wel altijd de voorwaarden van de verzekeraar voor het uitkeren van een schadevergoeding en vergelijk voor je een verzekering afsluit een aantal aanbieders. Zo voorkom je dat je teveel betaalt voor een verzekering die weinig dekt.

Lees meer informatie over de tablet & iPad dekking in de buitenshuisverzekering.

Studenten laptopverzekering

Als student is het bijna onvermijdelijk dat je een goede laptop moet aanschaffen. Je hebt deze nodig om thuis, tijdens college of in de bibliotheek aan opdrachten te werken. Doordat je de laptop veel meeneemt is de kans op schade of diefstal ook groter. Voor deze onverwachte kostenposten kan je een laptopverzekering afsluiten. De studenten laptopverzekering dekt je tegen onverwachte schade aan je laptop. De hoogte van de premie is afhankelijk van de verzekeraar en de specifieke voorwaarden met betrekking tot de buitenshuisverzekering.

Meer informatie over de dekking van je laptop & computer in de buitenshuisverzekering.