Print icon

Allianz Direct inboedelverzekering

Allianz Direct Inboedelverzekering

Allianz Direct is een van de prominente verzekeraars op de internationale markt, die sinds 2003 ook in Nederland actief is. Allianz Direct biedt een breed scala aan verzekeringsproducten aan, waaronder de inboedelverzekering. Deze verzekering beschermt zowel huiseigenaren als huurders tegen schade aan hun woning en bezittingen door bijvoorbeeld brand, diefstal of andere gebeurtenissen. Op deze pagina vind je meer informatie over de inboedelverzekering van Allianz Direct.

Naar Allianz Direct

Dekking van de Allianz Direct inboedelverzekering

Het afsluiten van een inboedelverzekering is niet verplicht, maar kan wel voorkomen dat je voor hoge onverwachte kosten komt te staan. Met de inboedelverzekering van Allianz direct verzeker je de waardevolle spullen in je huis tegen schade als gevolg van verschillende oorzaken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schade door brand, bliksem, neerslag, storm, lekkage en diefstal. De verzekeraar zorgt ervoor dat je hulp krijgt bij het herstellen van de schade. Het volgende is verzekerd:

Dit is verzekerd Dit is niet verzekerd
Spullen die aan het huis vastzitten Schotels en antennes die horen bij een centraal antennesysteem
(Elektrische) fietsen, bromfietsen en snorfietsen en grasmaaimachines zonder kenteken Andere voertuigen met en motor, caravans en aanhangwagens
Kano’s, opblaasbare boten, zeilplanken
Kleine huisdieren zoals honden, katten en konijnen tot maximaal €2000,-
Verbeteringen die je hebt aangebracht aan je huis tot maximaal €15.000,-
Spullen aanwezig in je huis voor werk, beroep of bedrijf tot maximaal € 2.000,- (Zakelijke) spullen die je hebt gekocht met als doel deze te verkopen of die eigendom zijn van een bedrijf
Audio- en computerapparatuur tot €15.000,-
Vervangende sloten tot maximaal € 1.000,-
De spullen van je kind dat uit huis gaat voor een dagstudie.
Per kind is het verzekerd bedrag maximaal € 5.000,- en alle mobiele- en computerapparatuur samen maximaal € 1.000,-.
Sieraden, geld, betaalpassen, dure merkspullen, kunst, muziekinstrumenten en spullen in gezamenlijke ruimtes

Premie inboedelverzekering Allianz Direct

De premie van de inboedelverzekering hangt af van verschillende factoren. Zo is het postcodegebied waarin je huis staat bijvoorbeeld van invloed, evenals je leeftijd. Daarnaast speelt ook de hoogte van het eigen risico een rol, een hoger eigen risico leidt tot een lagere premie. Op de website van Allianz Direct kun je berekenen wat de hoogte van de premie voor jouw inboedelverzekering is. Daarnaast kun je ervoor kiezen aanvullende dekkingen toe te voegen aan je verzekering.

Eigen risico

De inboedelverzekering van Allianz Direct heeft geen standaard eigen risico. Je kunt er zelf voor kiezen of je de verzekering afsluit met een eigen risico. Het eigen risico is het bedrag dat je in het geval van schade zelf betaalt. Na het betalen van het eigen risico dekt de verzekering de overige kosten. Bij Allianz Direct kun je kiezen uit een eigen risico van €0,- tot €1.000,-. Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de maandelijkse premie.

Verzekerde gebeurtenissen

Met de inboedelverzekering van Allianz Direct ben je verzekerd voor verschillende gebeurtenissen. De gebeurtenis moet plotseling en onvoorzien zijn en van buitenaf komen. Je bent ook verzekerd als de gebeurtenis het gevolg is van eigen gebrek. Dit betekent dat de schade is ontstaan door een eigenschap, slijtage of een slechte kwaliteit van het product zelf. In de onderstaande tabel vind je de verzekerde gebeurtenissen.

Verzekerde gebeurtenis Niet verzekerd
Brand Kortsluiting of doorbranden van elektrische apparaten of motoren. Oververhitting, doorbranden of doorbreken van een oven of ketel. Vuur in een kachel.
Inbraak en vandalisme
Water en stroom Vocht en water dat door voegen lekt. Slechte ventilatie of condensvorming. Water of stoom dat lekt uit de vulslang van een centrale verwarming of ander apparaat. Water dat lekt uit tuinslangen. Vorst aan zwembaden, vijvers en grondwaterpompen.
Natuur (storm, blikseminslag, vulkaanuitbarsting) Piek- en overspanning door het uitvallen en opnieuw krijgen van stroom.
Regen, hagel, sneeuw Vocht en water dat door muren, vloeren of de schoorsteen je huis binnenkomt. Schade aan je spullen als je huis tussen het water en de dijk staat.
Vallende en botsende objecten Schade aan objecten zelf die op het huis vallen of botsen en het afvoeren of opruimen van deze objecten.
Olie (uit een verwarmingsinstallatie of de bijbehorende leidingen en tanks)

Aanvullende dekkingen

Bij Allianz Direct kun je ervoor kiezen je inboedelverzekering verder uit te breiden met aanvullende dekkingen. Allianz biedt twee verschillende aanvullende dekkingen aan: de all risk inboedelverzekering en de glasverzekering.

All risk inboedelverzekering

Met de all risk dekking ben je, naast voor alle gebeurtenissen die onder de reguliere dekking vallen, ook voor alle andere onvoorziene gebeurtenissen verzekerd. Daarnaast ben je met deze aanvullende dekking ook verzekerd voor schade die jij of iemand uit je gezin zelf per ongeluk veroorzaakt.

Glasverzekering

Met de glasverzekering ben je verzekerd voor schade aan het glas in je huis en in de garages, schuren en bijgebouwen die bij het huis horen. Je bent verzekerd als iets plotseling en onvoorzien gebeurt waardoor het glas breekt. Het glas van je huis valt meestal onder de opstalverzekering wanneer je eigenaar bent van het huis. Als je het huis huurt, moet je het glas zelf verzekeren wanneer de eigenaar van het huis of de VVE dit niet regelt.

Contactgegevens Allianz Direct

Je kunt Allianz Direct op verschillende manieren bereiken voor vragen over de inboedelverzekering. Neem contact op via onderstaande contactgegevens:

Contactgegevens
Adres Coolsingel 120, 3011 AG Rotterdam
Telefoon 010 300 6540
Chat Tussen 8.30 en 21.00 uur via www.allianzdirect.nl

Direct naar Allianz Direct