Aanvullende aansprakelijkheidsverzekering

Een gewone aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die je per ongeluk veroorzaakt tijdens gewone dagelijkse bezigheden. Zo’n aansprakelijkheidsverzekering vraagt je, in het geval van schade, exact te laten weten wat er gebeurd is, wie erbij aanwezig waren en wat er precies beschadigd is. Wanneer deze schade is ontstaan tijdens ‘ongebruikelijke’ situaties kan het zijn dat een normale aansprakelijkheidsverzekering dit niet dekt. Ook dekken niet alle aansprakelijkheidsverzekeringen schade die buiten het land waar de verzekering is afgesloten de gemaakte schade. Een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering kan in dit geval de uitkomst bieden.

Aansprakelijkheidsverzekeringen tijdens sport

Een aansprakelijkheidsverzekering keert dus alleen uit als er sprake is van aansprakelijkheid. Dit gebeurd door alle omstandigheden in die overweging mee te nemen, zoals normale omgangsvormen en handelingen. Wanneer schade is ontstaan tijdens sportactiviteiten zullen de sport en spel regels van de betreffende sport ook overwogen moeten worden bij het vaststellen van de aansprakelijkheid.

Risicovolle sporten

Wanneer je vrijwillig deelneemt aan bepaalde sporten zal een aansprakelijkheidsverzekering per sport en de daarvoor geldende spelregels bepalen of er uitgekeerd zal worden. Dit kan afhankelijk zijn van de sport, maar sporten waarbij uitzonderingen bijvoorbeeld te verwachten zijn, zijn:

  • Duiksporten
  • Skydiven en parachutespringen
  • (kite-) surfen
  • Skiën

Deze sporten zijn een aantal voorbeelden van (individuele) sporten die door verzekeraars als risicovol bestempeld kunnen worden. Hier kan je een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering voor afsluiten. Soms kan dit via de organisatie zelf, en in andere gevallen heeft de verzekeringsmaatschappij een optie om een aanvullende verzekering af te sluiten. Informeer hier naar bij jouw sportvereniging of bij een verzekeraar.

Vecht- en teamsporten

Bij vechtsporten zoals boksen en karate, of teamsporten zoals voetbal en basketbal kan de toewijzing van aansprakelijkheid ook problematisch zijn. Tijdens het boksen kan je enige klappen verwachten, maar het is niet aan te tonen of jouw tegenstander je expres hard op je neus geraakt heeft waarbij deze brak, of dat dit per ongeluk ging. Een tackel tijdens het voetballen is ook niet zeldzaam, maar het is moeilijk aan te tonen of dit in ‘the heat of the game’ gebeurde of dat een tegenstander je expres heeft willen verwonden. Wanneer opzet voor een verzekeringsmaatschappij niet uit te sluiten valt, zal de schade in de meeste gevallen niet vergoed worden. Daarom kan het bij het beoefenen van deze sporten ook verstandig zijn een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Aansprakelijkheid in het buitenland

Niet alle aansprakelijkheidsverzekeringen geven een wereldwijde dekking. Wanneer je naar het buitenland gaat voor enige of langere tijd is het aan te raden om dit van tevoren uit te zoeken. Een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering met dekking in het buitenland kan voorkomen dat je voor hoge kosten komt te staan wanneer je onverhoopt schade toebrengt aan iets of iemand tijdens jouw verblijf in het buitenland. Hier valt dan bijvoorbeeld ook de schade onder die kan ontstaan aan een gehuurde vakantiewoning door onder andere brand of overstroming.

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897