Aanvullende zorgverzekering

Je kan als student een aanvullende studenten zorgverzekering afsluiten. Deze kan je gedurende het hele jaar afsluiten toevoegen aan je huidige zorgverzekering. Je betaalt dan alleen premie voor de resterende maanden van het kalenderjaar. Veel zorgverzekeraars bieden een speciaal studentenpakket aan. Hieronder vind je een overzicht (update 2024) van alle studentenpakketten.

Verschil basisverzekering en aanvullende zorgverzekering

Een basisverzekering is een verplichte verzekering die dekking biedt voor medisch noodzakelijke zorg. Een aanvullende zorgverzekering is een vrijwillige verzekering die extra dekking biedt voor zorg die niet perse noodzakelijk is.

De basiszorgverzekering dekt de kosten van de meest voorkomende medische behandelingen. Denk hierbij aan huisartsenzorg, ziekenhuiszorg en de meeste medicijnen. De inhoud van de basiszorgverzekering is bij alle zorgverzekeraars in Nederland hetzelfde en wordt door de overheid bepaald. De premie die je betaalt voor de basiszorgverzekering is afhankelijk van je leeftijd, het type zorgverzekering dat je hebt gekozen en je eigen risico.

Een aanvullende zorgverzekering biedt extra dekking voor bijvoorbeeld alternatieve geneeswijzen, fysiotherapie, brillen en lenzen, en geeft dekking in het buitenland. De premie die je betaalt voor een aanvullende zorgverzekering is afhankelijk van het type verzekering dat je hebt gekozen en de dekking die je kiest.

Je bent niet verplicht om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Toch hebben veel mensen wel een aanvullend pakket. Kijk goed naar de dekking en premie van verschillende aanvullende zorgverzekeringen, zodat je een pakket kiest dat goed aansluit bij je lifestyle en wensen.

Alle basisverzekeringen en aanvullende zorgverzekeringen vergelijken? Gebruik onze handige zorgvergelijker!

Vergelijk zorgverzekeringen

Waarom een aanvullende zorgverzekering?

Hoewel het basispakket van je zorgverzekering dekking biedt voor zorg bij onder andere de huisarts, het ziekenhuis, medicijnen en psychologische zorg, is deze dekking niet altijd toereikend en zijn sommige vormen van zorg niet gedekt. In dergelijke gevallen kan een aanvullende verzekering uitkomst bieden. Enkele belangrijke punten om te overwegen bij het afsluiten van een aanvullende verzekering zijn:

  • Inhoud: de inhoud van de basiszorgverzekering wordt bepaald door de overheid, maar bij aanvullende verzekeringen hebben zorgverzekeraars de vrijheid om de inhoud en premies te bepalen.
  • Geen eigen risico: er geldt geen eigen risico voor de aanvullende zorgverzekering; het wettelijk en vrijwillig eigen risico geldt alleen voor bepaalde zorg uit het basispakket.
  • Geen eigen bijdrage: er is geen wettelijke eigen bijdrage voor zorg die wordt vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.
  • Geen acceptatieplicht: anders dan bij de basisverzekering hebben zorgverzekeraars geen plicht om je te accepteren voor een aanvullende verzekering. Voor deze verzekeringen kunnen verzekeraars bepaalde acceptatie- of toelatingsvoorwaarden stellen.
  • Keuzevrijheid: je mag een aanvullende zorgverzekering afsluiten bij een andere zorgverzekeraar dan waar je de basisverzekering hebt afgesloten. Houd er wel rekening mee dat in sommige gevallen een administratieve toeslag in rekening wordt gebracht.

Maximale vergoeding

Niet alle kosten die worden gedekt door een aanvullende verzekering worden ook daadwerkelijk vergoed. Voor aanvullende pakketten geldt vaak een maximale vergoeding. Verzekeraars kunnen namelijk bepaalde voorwaarden stellen aan de vergoeding, zoals een maximumbedrag per behandeling of een limiet op het aantal behandelingen dat vergoed wordt. Ook kan het voorkomen dat je eerst een eigen bijdrage moet betalen voordat de verzekeraar overgaat tot vergoeding.

Als je overweegt een aanvullende verzekering af te sluiten, is het belangrijk om goed te kijken naar de dekking en voorwaarden van verschillende verzekeraars, zodat je duidelijk voor ogen hebt wat er precies vergoed wordt.

Acceptatievoorwaarden aanvullende zorgverzekering

Bij het basispakket van een zorgverzekering geldt er een acceptatieplicht. Dit houdt in dat verzekeraars je niet mogen weigeren als klant. Voor een aanvullende verzekeringen geldt deze acceptatieplicht niet. Verzekeraars mogen je dus wél weigeren voor een aanvullende verzekering of een hogere premie vragen.

Het kan dat er bij de aanvraag van een aanvullende zorgverzekering vragen worden gesteld over je gezondheid. Andersom is het zo dat jongeren en studenten in veel gevallen een lagere premie betalen dan ouderen. Het beleid over het accepteren van een persoon kan per verzekeraar verschillen.

Kijk op onze pagina acceptatievoorwaarden welke aanvullende zorgverzekeringen wel en welke geen acceptatievoorwaarden hanteren.

Wat is wachttijd?

Wachttijd is een term die sommige zorgverzekeraars gebruiken om de periode te beschrijven waarin je als verzekerde moeten wachten voordat je aanspraak kunt maken op vergoedingen uit de aanvullende zorgverzekering. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je eerst een jaar verzekerd moet zijn voordat je aanspraak kunt maken op je verzekering.

Het doel van een wachttijd is om zorgverzekeraars te beschermen tegen fraude en misbruik van de aanvullende verzekering en om ervoor te zorgen dat verzekerden alleen een aanvullende verzekering afsluiten wanneer zij deze nodig hebben. Door een wachttijd in te stellen, kunnen zorgverzekeraars ook de premies laag houden en voorkomen dat de kosten van de verzekering te hoog worden.

Het is goed om te weten dat niet alle zorgverzekeraars wachttijden hanteren. Het is dus handig om te checken of een verzekeraar gebruik maakt van wachttijd voordat je er een verzekering afsluit.

Tandartsverzekering

Je tandartsrekening wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Om deze reden sluiten veel mensen een aanvullende tandartsverzekering af. Dit is een aanvulling op je basis zorgverzekering waarmee je extra dekking krijgt voor tandartsbehandelingen.

In Nederland worden tandartskosten alleen voor jongeren tot 18 jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Volwassenen moeten tandartskosten in principe zelf betalen. Hier zijn enkele uitzonderingen op, bijvoorbeeld wanneer je een kunstgebit krijgt.

Met een aanvullende tandartsverzekering kun je je verzekeren tegen de kosten van bijvoorbeeld tandheelkundige zorg, orthodontie, kronen en bruggen, en implantaten. Afhankelijk van het pakket dat je kiest, worden deze kosten geheel of gedeeltelijk vergoed. Het is belangrijk om te weten dat er vaak een maximumbedrag per jaar geldt voor de vergoeding van tandartskosten.

De premie voor een aanvullende tandartsverzekering is afhankelijk van het pakket dat je kiest en de dekking die je wenst. Hoe uitgebreider de dekking, hoe hoger de premie.

Direct alle tandartsverzekeringen vergelijken? Gebruik onze handige zorgvergelijker!

Vergelijk
alle tandartsverzekeringen

Meest gekozen aanvullende verzekeringen

Natuurlijk hangt het helemaal van je gezondheid en lifestyle af wat een interessant aanvullend pakket is. Toch zijn er aantal pakketten populair onder jongeren. Dit zijn aanvullende pakketten met dekkingen zoals:

Fysiotherapie

Veel jongeren zijn actief en sporten regelmatig, waardoor de kans op blessures groter is. Een aanvullende verzekering die fysiotherapie vergoedt, kan dan van pas komen.

Alternatieve geneeswijzen

Sommige jongeren geven de voorkeur aan alternatieve geneeswijzen, zoals acupunctuur of homeopathie. Een aanvullende verzekering die deze vormen van zorg dekt, kan dan interessant zijn.

Anticonceptie

Voor jongeren die seksueel actief zijn en gebruikmaken van anticonceptie kan een aanvullende verzekering die anticonceptiemiddelen vergoedt voordelig zijn.

Buitenlanddekking

Voor jongeren die graag reizen en bijvoorbeeld een stage in het buitenland volgen, kan een aanvullende verzekering met een uitgebreide buitenlanddekking interessant zijn.

Aanvullende tandartsverzekering

Veel jongeren vinden het belangrijk om hun gebit goed te onderhouden en laten regelmatig een controle of behandeling uitvoeren bij de tandarts. Een aanvullende tandartsverzekering kan dan een goede optie zijn om de kosten hiervoor te dekken.

Bekijk hier alle aanvullende zorgverzekering vergoedingen

Expertise

Gezicht linda  van Reenen - ZorgexpertWij zijn een onafhankelijke website gespecialiseerd in verzekeringen en toegespitst op studenten. Onze verzekering expert Linda van Reenen heeft de informatie op deze website gecontroleerd. Zij is specialist op het gebied van studentenverzekeringen.

Medisch advies

Onze website is ontworpen om studenten en jongeren zoveel mogelijk te helpen met informatie over verzekeringen. Wij zijn geen medici en kunnen geen medische adviezen geven. Heb je specifieke vragen over je gezondheid? Raadpleeg dan een arts of een zorgprofessional.

Keurmerk

We zijn gecertificeerd door:

Logo Erkend Vergelijker

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897