Eigen risico inboedelverzekering

Veel verzekeraars hanteren bij een inboedelverzekering een zogeheten eigen risico. Dit eigen risico zorgt ervoor dat jij ook een deel van de kosten van de schade voor je eigen rekening moet nemen. Dit bedrag is over het algemeen een klein deel van de door de verzekeraar uitbetaalde schadevergoeding.

Hieronder vind je meer informatie over het eigen risico bij een inboedelverzekering. Daarnaast kun je op deze pagina enkele tips vinden over de beveiliging van jouw huis. Wanneer jouw huis goed beveiligd is hoef je in bepaalde gevallen geen eigen risico te betalen.

Wat is een eigen risico?

Een eigen risico is een bedrag dat je voor je eigen rekening moet nemen in geval van schade. De verzekeraar verplicht vaak de verzekerde om een eigen risico te nemen bij het afsluiten van een inboedelverzekering.

Waarom een eigen risico?

De verzekeraar heeft twee belangrijke motieven om een eigen risico te vragen van een verzekerde.

1. Verzekerde is zuiniger op zijn/haar inboedel
Als je bij een schademelding een eigen risico moet betalen, ben je waarschijnlijk zuiniger op je spullen. Om deze reden hoeft de verzekeraar minder vaak schade uit te keren.
2. Het voorkomen van bagatelschades of kruimelschades
Met bagatelschades of kruimelschades worden kleine schademeldingen bedoeld. In de meeste gevallen is het proces van een claim aanvraag en een vergoeding uitkeren duurder voor de verzekeraar dan de schade zelf. Door het opnemen van een eigen risico in de polisvoorwaarden wordt het aantal kleine schadeclaims verminderd.

Hoeveel is het eigen risico bij een inboedelverzekering?

Het standaard eigen risico is ongeveer € 50,- per keer dat je een schade meldt. Het eigen risico kan ook hoger liggen, dit is onder meer afhankelijk van de oorzaak van de schade en je woonplaats. Bij stormschade ligt het eigen risico hoger, doorgaans tussen de €220,- en €500,-. In de grote steden geldt bovendien een hoger risico voor inbraak. Om deze reden betaal je een hoger eigen risico. Steden die worden gezien als grote steden zijn:

  • Amsterdam
  • Den Haag
  • Rotterdam
  • Utrecht

De exacte hoogte van het eigen risico vind je terug in de polisvoorwaarden van de inboedelverzekering.

Geen eigen risico, kan dat?

Bepaalde inboedelverzekeraars hanteren standaard geen eigen risico. Andere inboedelverzekeraars kunnen extra voorwaarden stellen of bieden de mogelijkheid het eigen risico af te kopen. In het laatste geval dien je een hogere premie te betalen.

Schadesturing voor geen of laag eigen risico

Sommige inboedelverzekeraars hebben afspraken met bepaalde schadeherstellers. Indien je bij deze schadeherstellers aanklopt om je schade te laten repareren, wordt in bepaalde gevallen het eigen risico verlaagd of zelfs helemaal niet in rekening gebracht. Dit wordt schadesturing door verzekeraars genoemd. Bij onder meer onderstaande verzekeraars wordt aan schadesturing gedaan:

  • ANWB
  • Inshared
  • Nationale Nederlanden
  • OHRA

All risk dekking inboedelverzekering

Indien je een all risk inboedelverzekering hebt afgesloten, worden bijna alle vormen van schade volledig vergoed. Er geldt dan geen eigen risico. Uitzonderingen kunnen bestaan voor alle genoemde uitsluitingen in de polisvoorwaarden. Een voorbeeld van zo’n uitsluiting kan schade door eigen onhandigheid zijn. Hiervoor kan dan wel een laag eigen risico gelden.

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897