Kortingen 18 jaar

Er zijn verzekeringen die zich speciaal richten op studenten. Je hebt dan het voordeel van aanvullende pakketten die aansluiten op jouw wensen. Bovendien bieden deze studenten zorgverzekeringen speciale kortingen en online dienstverlening. Uiteindelijk resulteert dit vaak in een lagere maandelijkse premie.

Weinig zorgkosten

Wanneer je 18 jaar bent maak je waarschijnlijk weinig zorgkosten. Vaak blijft het bij af en toe een bezoek aan de huis- of tandarts. Om die reden zijn er speciale zorgverzekeringen voor jongeren. De achterliggende gedachte is: je kost de zorgverzekeraar weinig geld en hoeft daarom ook minder premie te betalen. Je krijgt als het ware een beloning voor het beperkt gebruik maken van zorg. In onze Studenten zorgverzekering vergelijker vind je een aantal van deze zorgverzekeraars terug.

Korting via een internetverzekering

Ook zorgverzekeraars gaan met hun tijd mee. Er zijn verzekeraars die een lagere premie kunnen aanbieden, omdat ze bijna alle zaken online regelen. Je ontvangt dus geen post en het contact met de klantenservice gaat via mail, social media of telefonisch. Veel eenvoudiger dan de ouderwetse verzekeringskantoren! Doordat jij alles online regelt, bespaart de verzekeraar geld en krijg je korting op je premie.

Je eigen risico verhogen

Je kunt de keuze maken om een vrijwillig eigen risico af te sluiten. Dit betekent dat je het bedrag dat je zelf moet betalen wanneer je zorg ontvangt verhoogt. Het verplichte eigen risico is €385,- (in 2024). Als je weinig zorgkosten maakt is de kans klein dat je meer dan dit bedrag uitgeeft. Het verhogen van je eigen risico kan daarom een slimme keuze zijn, omdat daardoor je maandelijkse premie omlaag gaat.

Aanvullende pakketten voor jongeren of studenten

Er zijn ook verzekeraars met speciale aanvullende pakketten voor jongeren. Met deze pakketten worden enkel aanvullende opties aangeboden die interessant zijn voor jongeren. Deze kan je dan afsluiten tegen een voordelige prijs. Zo betaal je niet voor aanvullende zorg die je toch nooit gebruikt. Veel voorkomende dekkingen die aan zulke pakketten worden toegevoegd zijn:

  • Anticonceptie
  • Vaccinaties
  • Buitenland: medische zorg boven het NL tarief
  • Tandartszorg
  • Lenzen/brillen
  • Fysiotherapie

Korting door keuze zorgaanbieders

Een andere reden waarom jongeren- of studenten zorgverzekeraars vaak korting aan kunnen bieden is dat ze kiezen voor een beperkte groep zorgaanbieders. Deze aanbieders worden gecontracteerde zorgverleners genoemd en tref je aan als zogenaamde budget- of naturapolissen.

Er zijn dan afspraken gemaakt met bepaalde ziekenhuizen en andere zorgverleners. Voor geplande zorg moet je voor een volledige vergoeding van de zorgkosten bij deze zorgverleners aankloppen. Daarnaast zijn er afspraken dat apotheken een bepaald merk medicijnen leveren aan verzekerden. Indien je een ander merk wilt aanschaffen of bij een andere zorgverlener je geplande zorg wilt ondergaan, zal je zelf een deel van de kosten moeten bijbetalen.

Leeftijdskorting: ook als je niet studeert

De meeste zorgverzekeraars noemen de kortingen die ze bieden `studentenkortingen`. Dit betekent echter niet dat je alleen korting krijgt wanneer je studeert. Zoals eerder al aangegeven komt de korting voort uit het feit dat jong volwassenen weinig zorgkosten maken. De korting is daarom vaak leeftijdsgebonden. Ook voordat je gaat studeren of net na je afstuderen kun je vaak dus profiteren van deze korting.

Collectiviteitskorting

Een collectief is een ander woord voor een groep. Bepaalde georganiseerde groepen hebben afspraken gemaakt met zorgverzekeraars, bijvoorbeeld werkgevers of bepaalde verenigingen. Indien je onderdeel uitmaakt of lid bent van deze groepen kan je collectiviteitskorting krijgen.

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897