Taxatie van inboedel

Voor het afsluiten van een inboedelverzekering kan het verstandig zijn je inboedel te laten taxeren. Taxatie is een manier om de waarde te bepalen van je inboedel. Een taxatierapport door een erkende taxateur geeft je zwart op wit inzicht in de waarde van je gehele inboedel en de waarde van elk los object.

Mogelijke opties om waarde inboedel te bepalen

Je wil natuurlijk graag dat je inboedel afdoende verzekerd is tegen de juiste waarde. Indien je op het punt staat een inboedelverzekering af te sluiten bij een verzekeraar kan je het volgende doen:

  • Je bepaalt zelf de waarde van je inboedel en geeft deze door aan de verzekeraar.
  • Je laat je inboedel taxeren door een erkend taxateur om de waarde te bepalen.
  • Je laat de waardebepaling over aan je verzekeraar. Dit kan door middel van een inboedelwaardemeter.

Taxatie versus andere vormen van waardebepaling

Indien je zelf de waarde van je inboedel bepaalt, ben je verzekerd voor het bedrag gelijk aan de waarde die je aan je inboedel toekent. Het risico hiervan is dat je misschien onder- of oververzekerd bent. Dat betekent dat je inboedel misschien wel meer waard is dan het bedrag waarvoor je verzekerd bent. Je krijgt maximaal de verzekerde waarde vergoed, ook al is je inboedel meer waard.

Besluit je de verzekeraar de waarde van je inboedel te laten bepalen, dan zal deze uitgaan van de actuele waarde van je inboedel. Het kan zijn dat deze waarde lager of juist hoger uitvalt dan verwacht.

Het voordeel van taxatie

Indien je besluit je inboedel te taxeren alvorens een inboedelverzekering af te sluiten, weet je zeker dat je je inboedel tegen de juiste waarde verzekert. Op die manier voorkom je dat je maandelijks teveel of juist te weinig premie voor je inboedelverzekering betaalt. Krijg je te maken met schade? Dan krijg je uiteindelijk de verzekerde waarde van je inboedel vergoed. Via taxatie weet je dan zeker dat deze waarde goed de werkelijke waarde van je inboedel weerspiegelt. Een ander voordeel is dat, indien je een deel van je inboedel wil verkopen, je een beeld krijgt van de prijs die je ervoor kan vragen. Ook vereenvoudigt het de bewijslast van de waarde van je goederen bij diefstal.

Hoe gaat taxatie in zijn werk?

Een nog onbeantwoorde vraag is hoe taxatie nu precies in zijn werk gaat. Indien je besluit je inboedel te taxeren worden de volgende stappen afgewerkt:

  • Je schakelt een erkende taxateur in die je inboedel zal gaan taxeren. Dat betekent dat de taxateur is geschoold als taxateur voor roerende goederen en al wat jaren ervaring heeft.
  • De taxateur werkt vervolgens aan de hand van een bepaalde richtlijn of methode. Hij zal daarbij aandacht besteden aan onder meer het onderhoud van het object, ouderdom en zeldzaamheid. Een voorbeeld van een methode is de DIA (Dagwaardeberekening via Indexering en Afschrijving). Het aankoopbewijs vormt daarbij de basis, waarbij wordt gekeken naar omstandigheden als afschrijving, prijsstijging of –daling en de dag- en nieuwwaarde.
  • Hier opvolgend stelt de taxateur een taxatierapport op met zijn bevindingen.
  • Dit taxatierapport, met de name de waardebepaling van elk object en je inboedel als geheel, functioneert als bewijsstuk voor de waarde van je inboedel.
  • Met dit bewijsstuk kan je vervolgens bijvoorbeeld een inboedelverzekering afsluiten en je inboedel precies tegen de juiste waarde verzekeren.

Wat kost een inboedeltaxatie?

De taxatiekosten zijn afhankelijk van de tijd die een taxateur nodig heeft om alle spullen te taxeren. Er wordt een uurtarief van €90,- per uur incl. BTW gehanteerd. De kosten van een taxatie kunnen maximaal oplopen tot €395,-. Je complete inboedel wordt voor dit bedrag getaxeerd.

Hoe vind je een erkende taxateur?

Online kan je kiezen uit een groot aantal taxateurs. Sinds 1 januari 2000 is de titelbescherming op overheidsniveau voor taxateurs vervallen. Erkende taxateurs worden gekenmerkt door jaren van scholing en ervaring in het taxeren van goederen. Je kan zoeken op de term ‘erkende inboedel taxateurs’ voor de verschillende opties. Om de consument niet helemaal aan zijn lot over te laten, zijn er wel bepaalde keurmerken waaraan erkende taxateurs kunnen worden herkend. Voorbeelden zijn:

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897