Begrippenlijst inboedelverzekering

Op deze pagina vind je een overzicht van de belangrijkste begrippen gerelateerd aan inboedelverzekeringen.

Acceptatie

Hiermee bevestigt de verzekeraar het risico eventuele schade te willen dragen.

Assurantiebelasting

Een assurantiebelasting is een belasting die je betaalt aan een verzekeraar en welke de verzekeraar op zijn beurt afdraagt aan de overheid. Sinds 2013 is de assurantiebelasting gelijk aan de hoogte van de BTW. Deze belasting bedraagt dus 21% van de verzekeringspremie.

Bereddingskosten

Met bereddingskosten worden de kosten bedoeld die worden gemaakt om schade te beperken of voorkomen.

Brandschade

Om van brandschade te kunnen spreken dient het schade te betreffen, veroorzaakt door verbranding met vlammen, welke niet plaatsgevonden heeft in een haard. Ook moet het vuur zich hebben uitgebreid.

Collectieve inboedelverzekering

De collectieve inboedelverzekering is er speciaal voor groepen die zich gezamenlijk willen verzekeren. Hierbij is de hele groep verzekerd en de verzekerden krijgen in bepaalde gevallen korting van de verzekeraar.

Diefstal

Het onrechtmatig in bezit nemen van andermans bezittingen.

Eigen risico

Dit zijn de kosten die je zelf op je dient te nemen in geval van schade.

Grote stedenmaatregel

In grote steden geldt een aangepast eigen risico. Dit komt doordat het risico op inbraak hier groter wordt geacht.

Herbouwwaarde

Dit is het bedrag dat nodig is om je huis weer op te bouwen in de oude staat.

Huurdersbelang

Het bedrag dat de huurder zelf heeft geïnvesteerd in de woning. Dit wordt gezien als onroerend goed van de huurder.

Inboedel

Alle bezittingen van een verzekerde die zich in huis bevinden en niet vast zitten aan het huis, bijvoorbeeld meubels, elektronische- en keukenapparatuur.

Inboedelwaardemeter

Een inboedelwaardemeter berekent de waarde van jouw inboedel en stelt vast voor welk bedrag je jouw inboedel moet verzekeren.

Inbraak

Wanneer iemand door middel van het illegaal openbreken van een huis zich de toegang verschaft tot deze woning.

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897