Print icon

Wat te doen bij premieachterstand

Wat als je een achterstand van je zorgverzekeringspremie oploopt? Hoe gaat dit dan in zijn werk en wat zijn de gevolgen hiervan? Om te beginnen geldt er sinds 2009 een wet tegen wanbetalers van de zorgverzekering, ofwel de “wanbetalersregeling”. Hieronder lees je alles over wat te doen bij een premieachterstand bij je zorgverzekeraar.

Loop je achter met het betalen van je zorgpremie? Dan krijg je vrijwel zeker een aanmaning thuisgestuurd van je zorgverzekeraar. Als je eenmaal een aanmaning hebt ontvangen, kun je in de meeste gevallen ook niet meer veranderen van zorgverzekeraar.

Hoe werkt de wanbetalersregeling?

De wanbetalersregeling is ervoor gemaakt om ervoor te zorgen dat iedereen netjes zijn zorgpremie afdraagt. En is als volgt opgebouwd:

Stap 1: Je krijgt een aanbod voor een betalingsregeling van je verzekeraar vanaf het moment dat je twee maandpremies achterloopt op je zorgverzekering.

Stap 2: Ga je niet akkoord met deze betalingsregeling of je voldoet simpelweg niet aan de betalingsregeling, dan krijg je van je zorgverzekeraar een waarschuwingsbrief. Als je deze brief ontvangt betekent dit ook dat je betalingsachterstand inmiddels op is gelopen naar 4 maanden.

Stap 3: Heb je vervolgens na 6 maanden nog niet betaald en niet gereageerd op de voorstellen en voorgaande stappen van je zorgverzekeraar, dan meldt je zorgverzekeraar jou aan bij het CAK. Dit instituut zal de procedure vanaf dan overnemen van je zorgverzekeraar.

Stap 4: Het CAK gaat vanaf nu de premie die je aan je zorgverzekeraar behoort te betalen op jou verhalen. De kosten zullen vele malen hoger zijn dan de oorspronkelijke premiekosten bij je zorgverzekeraar. De premie die je gaat betalen bij het CAK noemen we ook wel “bestuursrechtelijke premie”.

Stap 5: Het CAK heeft de bevoegdheid om deze “bestuursrechtelijke premie” in te houden op elke vorm van inkomen die jij per maand hebt. Dit kan dus loon zijn of een uitkering. De premie mag niet ingehouden worden op:

  • Een kortlopende uitkering, zoals een Werkeloosheidsuitkering (WW) en Ziektewetuitkering (ZW)
  • Uitzendwerk
  • Inkomen dat lager is dan de bestuursrechtelijke premie

Mocht het voorkomen dat je geen maandelijks inkomen hebt of mocht het inkomen dat je hebt niet voldoende zijn, dan krijg je een acceptgiro thuisgestuurd. Deze acceptgiro komt van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB).

Wanneer eindigt de wanbetalingsregeling?

Deze regeling eindigt op het moment dat je zorgverzekeraar jou afmeldt bij het CAK, hiervoor moet je wel zelf actie ondernemen. Vanaf het moment dat je bent afgemeld, hoef je dus geen “bestuursrechtelijke premie” meer af te dragen. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat je gelijk schuldenvrij bent. Het kan ook zo zijn dat je schuldhulpverlening aan hebt gevraagd, in dit geval zullen zij verder bemiddelen tussen jou en je zorgverzekeraar. Wil je meer weten over de afmeldprocedure? Neem dan contact op met de Zorgverzekeringslijn.

Wat doet de schuldhulpverlening?

Je komt bij de schuldhulpverlening terecht als je constant geldproblemen hebt en deze zelf niet meer op kunt lossen. De schuldhulpverlening helpt jou dan bij het oplossen van je schulden. Jullie gaan dan gezamenlijk kijken naar je maandelijkse inkomsten en uitgaven.

Veranderen van zorgverzekeraar gedurende een premieachterstand

Om de verzekeraar te beschermen geldt er een opzegverbod op het moment dat jouw verzekeraar jou de eerste aanmaning heeft toegezonden. Mocht de zorgverzekeraar er mee instemmen dat je overstapt dan geldt deze regeling uiteraard niet. Op het moment dat jij voor meerdere personen de premiekosten betaalt kun je de verzekering wel opzeggen. Dit gebeurt dan onder de voorwaarde dat de andere personen zelf een verzekering afsluiten. Dit kan bij dezelfde verzekeraar of bij een andere, dat mogen zij dan zelf bepalen.