Reisverzekering woonachtig buitenland

Woon je op dit moment in het buitenland en wil je in Nederland een kort- of doorlopende reisverzekering afsluiten? Dan loop je bij veel Nederlandse reisverzekeraars tegen het vereiste van een Nederlands woonadres aan. Nu je woonachtig bent in het buitenland, ben je immers uitgeschreven bij de Gemeentelijke Basisadministratie waar je stond ingeschreven en kan je niet aan dit vereiste voldoen. Het gevolg is dat je wordt geweigerd voor de verzekering. Gelukkig bestaat er ook voor deze doelgroep een bijzondere reisverzekering. Lees hier over de juiste reisverzekering woonachtig buitenland.

Waarom een reisverzekering afsluiten in Nederland?

Hoewel in Nederland haast vanzelfsprekend, in andere landen zijn reisverzekeringen niet zo veelvoorkomend. In sommige landen is het fenomeen reisverzekering zelfs onbekend. Zoals in de inleiding ook al naar voren is gekomen, loop je op het moment dat je in het buitenland woont als student of expat tegen diverse beperkingen aan. In de polisvoorwaarden van Nederlandse reisverzekeraars wordt een woonadres-vereiste gehanteerd. Dat betekent dat je bij een Nederlands woonadres ingeschreven dient te staan om een reisverzekering te kunnen afsluiten.

Reisverzekeringsvarianten voor Nederlanders in het buitenland

Bij Allianz kan je een complete internationale reis- of annuleringsverzekering afsluiten terwijl je geen Nederlands woonadres hebt. Ideaal voor mensen die woonachtig zijn in het buitenland en bijvoorbeeld een vakantie boeken naar Nederland. Maar ook indien je naar andere landen op de wereld reist biedt deze ‘Travel Risk Insurance’ verzekering uitkomst. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee dekkingsvarianten: ‘Europa’ en ‘Wereld’. Indien je woonachtig bent buiten Europa of buiten Europa reist, biedt de ‘Wereld’ variant uitkomst. In de overige gevallen voldoet de ‘Europa’ variant. Binnen de ‘Europa’ variant is het is bovendien mogelijk bijzondere sporten zoals wintersport tegen een verhoogde premie mee te verzekeren. De annuleringsverzekering kan overigens slechts worden afgesloten op het moment dat de reis geboekt is in Nederland. Er geldt ten slotte een maximale reisduur van 90 dagen.

Dekking Allianz Global Assistance Travel Risk Insurance

De ‘Travel Risk Insurance’ kent een behoorlijk uitgebalanceerde en uitgebreide dekking voor zowel privé als zakenreizen. Welke zaken worden er onder meer gedekt?

 • Medische kosten: denk hierbij aan ziekenhuisverblijf, zorg verleend door je arts of specialist.
 • S.O.S-kosten: kosten met betrekking tot opsporing, beredderingskosten en noodhulpverlening.
 • Repatriëringskosten: kosten met betrekking tot ambulance- of gipsvluchten of bij overlijden het vervoer van het stoffelijk overschot.
 • Crematie- of begrafeniskosten: inclusief kosten bij overkomst familie.
 • Reisdocumenten: kosten vervangend visum of aanschaf laissez-passer.
 • Verlies kleding/toiletartikelen: vergoeding nieuwe kleding/toiletartikelen.
 • Schade logiesverblijf: kosten eventuele schade aan logiesverblijf.

Met betrekking tot de verzekerde en eventuele meeverzekerde geldt bovendien dat de volgende schade wordt vergoed:

 • Schade dan wel kosten als gevolg van een ongeval, ziekte, overlijden of het vermist raken van de verzekerde.
 • Overlijden van eventuele meeverzekerde reisgenoot.
 • Schade als gevolg van gedwongen oponthoud.
 • Schade aan één of meerdere eigendommen van de verzekerde (in zijn of haar land van domicilie).

Op onze pagina over Allianz Global Assistance kan je het complete dekkingsoverzicht plus vergoedingen vinden.

Premie en toelatingsvoorwaarden

Er gelden bij de kortlopende reisverzekering van Allianz Global Assistance geen acceptatievoorwaarden. Het is niet nodig een gezondheidsverklaring in te vullen. Je leeftijd is evenmin van belang, tot 70 jaar kan je zonder meer de verzekering afsluiten. Aan de verzekering zijn de volgende kosten verbonden:

Premiekosten per dag
Reisverzekering Europa €2,- per dag
Reisverzekering Wereld €3,- per dag
Annuleringsverzekering De annuleringsverzekering bedraagt 5% van de totale reissom (exclusief assurantiebelasting) indien de reis geboekt is in Nederland

Er geldt een minimumpremie van €11,50 per maand. De kosten per verzekeringsbewijs zijn ten slotte €4,50. Indien je tijdens werkdagen de verzekering afsluit, ontvang je via de mail de polis binnen 24 uur. Je kan er voor kiezen de premiebetaling via bankoverschrijving of machtiging te doen. In het geval je een buitenlands adres hebt binnen Europa, kan je via een machtiging (IBAN + BIC) de premiebetaling voldoen. Indien je een buitenlands adres hebt buiten Europa, dan wordt een factuur toegestuurd. Het bedrag van deze factuur dien je zelf over te maken via je lokale bank. Heb je daarnaast ook een Nederlands correspondentieadres? Dan is het ook mogelijk via een machtiging (IBAN) de premiebetaling te voldoen.

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897