Verschil met WA verzekering

Op veel websites over verzekeringen wordt een gewone Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP) regelmatig verward met een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) voor een auto. De twee verzekeringen zijn echter niet hetzelfde. Een gewone aansprakelijkheidsverzekering zal niet dekken wat een WA verzekering dekt en andersom geldt hetzelfde. Hier worden de belangrijkste verschillen tussen de twee verzekeringen uiteengezet.

Ga direct naar de

en sluit binnen 5 minuten een studenten aansprakelijkheidsverzekering af!

Aansprakelijkheidsverzekering verplicht of niet?

Een gewone aansprakelijkheidsverzekering is in Nederland een optionele verzekering. De verzekering kan afgesloten worden om jezelf, jouw familie en ook nog eventuele huisdieren te dekken tegen het risico op hoge kosten wanneer jij of een van de andere meeverzekerden per ongeluk schade toebrengt aan een ander.

Op het moment dat je een auto, of een ander voertuig, bezit ben je volgens de wet aansprakelijkheid voor motorvoertuigen verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) is in Nederland dus een verplichte verzekering wanneer je een voertuig bezit. Geen WA verzekering hebben en toch een voertuig bezitten is al een strafbaar feit, tenzij hiervoor een geldende vrijstelling voor is aangevraagd en goedgekeurd.

Wat wordt er gedekt?

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren dekt de schade die jij of een andere meeverzekerde onverhoopt toebrengt aan iemand anders of aan de bezittingen van iemand anders. Dit kan gaan om materiële of immateriële schade. Een WA verzekering dekt toegebrachte schade specifiek wanneer de schade is ontstaan tijdens de besturing van een auto of ander voertuig. Kijk hier voor de verschillende soorten WA dekkingen en meer informatie.

Wat wordt er niet gedekt

De gewone aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren dekt geen schade die opzettelijk is toegebracht. Ook zijn er voor enkele (gevaarlijke) sporten aanvullende verzekeringen nodig en anders wordt er niet uitgekeerd. Meer informatie hierover vind je op aanvullende aansprakelijkheidsverzekering. Een aansprakelijkheidsverzekering keert niet uit wanneer de schade is ontstaan onder de personen opgenomen in de polis. Schade aangericht met een voertuig valt dus ook niet onder deze verzekering.

Een WA verzekering dekt geen schade die ontstaan is aan het verzekerde voertuig, tenzij de verzekering op het voertuig is uitgebreid met een beperkte casco of een all-risk dekking.

Wie is er gedekt?

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is een relatief goedkope verzekering die verschillende personen kan dekken. Als je alleen woont, sluit je de verzekering vanzelfsprekend alleen voor jezelf af. Vaak zijn huisdieren dan al meeverzekerd. Wanneer je samen gaat wonen en/of kinderen krijgt kan de verzekering aangepast worden aan je situatie. Dit is voordeliger dan allemaal een afzonderlijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben.

Een WA verzekering is te zien als een persoonlijke verzekering op het voertuig. De bezitter van het voertuig is verzekerd tegen per ongeluk toegebrachte schade met dit voertuig. Dit geldt zowel wanneer de bezitter van het voertuig de schade veroorzaakt, of wanneer er iemand anders het voertuig heeft bestuurd. Jouw persoonlijke WA verzekering is dus niet van kracht wanneer jij schade aanricht terwijl je een ander voertuig bestuurt. Deze schade valt onder de verzekering van de bezitter van het andere voertuig.

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897