Collectieve aansprakelijkheidsverzekering

Sommige instanties kunnen kiezen voor de optie om een collectieve aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Zo’n collectieve verzekering is vaak voordeliger dan een particuliere aansprakelijkheidsverzekering. Voor jou als student is een collectieve aansprakelijkheidsverzekering in de meeste gevallen niet aan de orde. Maar mocht je bijvoorbeeld het bestuur van een studie- of studentenvereniging in gaan, is het handig om er al wat van te weten. Ook als je naast je studie een baantje neemt of actief lid bent bij een sportvereniging kan het zijn dat je ermee te maken krijgt.

Hier behandelen we enkele voordelen, voorbeelden, de mogelijkheden en de beperkingen van een collectieve aansprakelijkheidsverzekering.

Wat is een collectieve aansprakelijkheidsverzekering?

Een collectieve aansprakelijkheidsverzekering wordt afgesloten voor een grotere groep mensen. De aansprakelijkheidsverzekering keert alleen uit als de onbedoeld toegebrachte schade ontstaan is door, of tijdens een activiteit van de instantie waardoor de verzekering afgesloten is en als een particuliere aansprakelijkheidsverzekering dit niet al dekt.

Collectieve verzekering voor studentenverzekering

Tijdens je studie kan je deelnemen aan veel activiteiten. Als student kan je je bijvoorbeeld aansluiten bij een studentenvereniging en/of bij een sportvereniging. Omdat een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht is om af te sluiten in Nederland, kan een vereniging er niet klakkeloos van uitgaan dat alle mensen die daar activiteiten uitvoeren een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten hebben.

Toch is het niet ondenkbaar dat leden, vrijwilligers of werknemers een keer onverhoopt materiële of immateriële schade veroorzaken waarvoor de vereniging vervolgens aansprakelijk wordt gehouden. Dit soort verenigingen hebben daarom vaak een collectieve aansprakelijkheidsverzekering. Dat houdt in dat een vereniging of een bedrijf verzekerd is voor door jou toegebrachte schade tijdens verenigingsactiviteiten.

Collectief verzekerd tijdens een bijbaantje of stage

Veel studenten nemen tijdens hun studie een bijbaantje voor wat extra inkomsten en gaan stage lopen als onderdeel van de studie. Voor veel bedrijven geldt dat vaste werknemers in het algemeen opgenomen zijn in de afspraken die met de verzekeringsmaatschappij gemaakt zijn. Vrijwilligers, parttimers en stagiaires worden meestal automatisch meeverzekerd.

Voordeliger met een collectieve aansprakelijkheidsverzekering

Op een collectieve verzekering wordt vaak een korting gegeven. Dit maakt het in veel gevallen aantrekkelijk om een collectieve aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Een werkgever of vereniging kan er daarom voor kiezen om een collectieve aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor de vaste werknemers of leden. Zo ben je via de werkgever of vereniging verzekerd voor schade die tijdens werkzaamheden voor deze werkgever of vereniging veroorzaakt kan worden.

Bedrijven of verenigingen waarbij het risico op het toebrengen van onbedoelde schade hoog is kunnen daardoor gebaat zijn bij een collectieve aansprakelijkheidsverzekering. Wel worden studentenverenigingen door een verzekeringsmaatschappij vaak gezien als risicovolle groep, door studentikoze activiteiten.

Een voorbeeld hiervan is een wilde studentenavond waarbij tijdens het brassen spullen van een andere studentenvereniging stuk gaan. Ook sportverenigingen waarbij de kans op het onbedoeld toebrengen van schade aan een ander relatief hoger ligt, zullen te maken krijgen met extra clausules of iets hogere premies dan anders het geval zou zijn.

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897