Zorgverzekering begrippenlijst

Op deze pagina kan je een overzicht vinden van de belangrijkste begrippen van studenten zorgverzekeringen.

Aanvullende verzekering

Met een aanvullende zorgverzekering ben je verzekerd voor de kosten van zorg die buiten het basispakket vallen. Het is niet verplicht om een aanvullende verzekering te nemen. De verzekeraars hebben de vrijheid om cliënten te weigeren voor een aanvullende verzekering. Je kunt een aanvullende verzekering afsluiten voor onder andere:

  • Tandartskosten
  • Fysiotherapie
  • Brillen en lenzen

Acceptatieplicht

Een verzekeraar mag je niet weigeren bij het afsluiten van het basispakket van een zorgverzekering.

Basispakket

Er bestaat een wettelijke verplichting om een zorgverzekering met een basispakket te nemen. Dit pakket verzekert onder andere:

  • Zorg van huisartsen
  • Zorg en verblijf in een ziekenhuis
  • Ambulancevervoer
  • Geneesmiddelen

Collectieve zorgverzekering

Het is mogelijk om korting te krijgen op je aanvullende zorgverzekering door een collectieve zorgverzekering af te sluiten. Instellingen waar je eventueel een collectieve aanvullende zorgverzekering kan afsluiten zijn o.a.: – Hogeschool of universiteit – Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) – Interstedelijke Studenten Overleg (ISO)

Gecombineerde polis

Deze polis is een combinatie van een naturapolis en restitutiepolis. Hierbij wordt bij sommige zorgaanbieders de rekening rechtstreeks naar de verzekeraar gestuurd en bij andere zorgaanbieders moet je de rekening voorschieten.

Naturapolis

Je kunt bij deze polis alleen zorg krijgen van een zorgaanbieder waar de verzekeraar een contract mee heeft. De rekeningen van de zorgaanbieder worden direct door de verzekeraar betaald.

No-claim regeling

De no-claim regeling is per 1 januari 2008 komen te vervallen en is vervangen door het eigen risico.

Overstappen zorgverzekering

Het is aan het einde van het kalenderjaar mogelijk om over te stappen van studentenzorgverzekering. Je krijgt dan van de zorgverzekeraar een brief met de nieuwe polisvoorwaarden en dan kan je schriftelijk de verzekering opzeggen.

Premie

Het bedrag dat je maandelijks voor je studentenzorgverzekering moet betalen.

Restitutie polis

Er is bij deze polis geen beperking in de keuze van een zorgaanbieder. Je dient wel zelf de rekening van de zorgaanbieder voor te schieten.

Verplichte eigen risico

Als je zorg afneemt, moet je een gedeelte van de zorg zelf betalen. De kosten boven dit bedrag krijg je wel vergoed. Er is een aantal soorten zorg die niet onder het verplichte eigen risico vallen, zoals:

  • Bezoek aan de huisarts
  • Kraamzorg
  • Verloskundige zorg

Vrijwillig eigen risico

Het is mogelijk om bovenop het verplichte eigen risico een vrijwillig eigen risico te nemen tot een bedrag van maximaal 500 euro (bovenop de €385,- vrijwillig eigen risico). Als je voor een hoger eigen risico kiest, dan is de premie meestal lager.

Zorgtoeslag

Bij een laag inkomen is het mogelijk om zorgtoeslag te ontvangen. Deze zorgtoeslag kan je aanvragen bij de belastingdienst.

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897