Verschil eigen risico – eigen bijdrage

Bij het afsluiten van je zorgverzekering gebruiken de zorgverzekeraars in de beschrijving van de verzekeringsproducten die zij aanbieden regelmatig vaktaal. Het is soms niet altijd even duidelijk wat er precies wordt bedoeld met bepaalde vaktermen en soms zijn bepaalde vaktermen moeilijk van elkaar te onderscheiden. Verwarring kan ontstaan tussen de termen ‘eigen risico’ en ‘eigen bijdrage’. Wat wordt precies met deze termen bedoeld en wat is het verschil?

Verplicht eigen risico

In Nederland dient iedereen verplicht een basiszorgverzekering af te sluiten. Er geldt daarbij een verplicht eigen risico, dat in 2024 €385,- bedraagt. Het eigen risico is het deel van het bedrag wat je zelf dient te betalen aan zorgkosten. Het eigen risico is eenmalig en geldt tot een maximum van €385,-. Op het moment dat je dus meer dan €385,- aan zorgkosten maakt, wordt dat vergoed door je verzekeraar. Het eigen risico geldt niet voor alle vormen van zorg in je basisverzekering. Je betaalt geen eigen risico wanneer je:

 • Een bezoek aan je huisarts brengt
 • Een aanvullende verzekering hebt afgesloten die de zorgkosten vergoed, bijvoorbeeld voor fysiotherapie
 • Deelneemt aan een nationaal bevolkingsonderzoek
 • Verloskundige- en/of kraamzorg nodig hebt
 • In de risicogroep valt voor de griepprik

Vrijwillig eigen risico

Het is bij de meeste verzekeraars ook mogelijk voor een vrijwillig eigen risico te kiezen. Je kan het verplichte eigen risico verhogen met een bedrag van maximaal €500,-. Dat betekent dat je kan kiezen voor een eigen risico van maximaal €885,-. Daarmee leg je het risico voor hoge zorgkosten meer bij jezelf, als gevolg waarvan je maandelijks minder premie betaalt aan je zorgverzekeraar.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage lijkt erg op het eigen risico. Hoe hoog de eigen bijdrage voor bepaalde vormen van zorg is, wordt door de overheid bepaald. Per bezoek aan een bepaalde zorgverlener, bijvoorbeeld voor psychologische zorg, wordt een eigen bijdrage gevraagd. Het maakt daarbij niet uit hoe vaak je een bezoek brengt aan de zorgverlener, je zult elke keer de eigen bijdrage dienen te betalen. De eigen bijdrage is dus niet eenmalig en tot een maximaal bedrag, zoals het eigen risico.

 • Dien je voor de zorg die je ontvangt een eigen bijdrage te betalen?
 • Dan betaal je eerst je eigen bijdrage.
 • De resterende kosten worden vervolgens verrekend met je eigen risico, dit bedrag komt er dus bovenop. Dat is doorgaans het verplicht eigen risico, tenzij je hebt gekozen voor een vrijwillig eigen risico.

Het bedrag wat dan resteert wordt afhankelijk het type zorg door je basispakket of een mogelijke aanvullend pakket vergoed. Het is bovendien mogelijk bij bepaalde zorgverzekeraars een aanvullende zorgverzekering af te sluiten die de kosten voor de eigen bijdrage dekken.

Voor welke vormen van zorg geldt de eigen bijdrage?

Er kunnen een aantal verschillende soorten eigen bijdragen worden onderscheiden:

 • De eigen bijdrage die je betaalt voor zorgkosten voortvloeiend uit de Wet Langdurige Zorg (wlz) en Jeugdwet. Het gaat om de vergoeding van zorgkosten voor mensen die te maken hebben met een ernstige beperking en voor lange tijd afhankelijk zijn van deze zorg, zoals een handicap of chronische ziekte
 • De eigen bijdrage op grond van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Het gaat hier om de vergoeding van bijvoorbeeld zorgkosten met betrekking tot thuiszorg
 • De eigen bijdrage voortvloeiend uit de ZVW (Zorgverzekeringswet). Hieronder vallen verschillende zaken, zoals de vergoeding voor bijvoorbeeld anticonceptiemiddelen, je bril of lenzen, kraamzorg of bepaalde medicijnen

Voorbeeld

Ter conclusie en ter verduidelijking wordt dit artikel afgesloten met een voorbeeld.

Stel je voor: je hebt zittend ziekenvervoer nodig. Dit kost je €200,-. Er geldt een wettelijke eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer ter hoogte van €111,-. Deze wettelijke eigen bijdrage dien je zelf te betalen. Er blijft dan nog €200 – €105 = €95,- over. Dit bedrag valt onder je verplicht eigen risico van €385,-. Dat betekent dat je ook deze €95,- nog zelf moet betalen. Je betaalt dus eerst je wettelijke eigen bijdrage en indien van toepassing wordt het resterende bedrag met je verplicht eigen risico verrekend.

Conclusie: je houdt dus nog €385,- – €95 = €290,- aan verplicht eigen risico over. Uit dit voorbeeld wordt duidelijk dat je het verplicht eigen risico van €385,- eenmalig betaalt. Maak je in totaal meer dan €385,- aan zorgkosten, dan worden deze kosten volledig vergoed door je zorgverzekeraar.

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897