Veranderingen in 2024

Welke belangrijke veranderingen binnen de zorgverzekering en ons zorgstelsel kunnen we in 2024 allemaal verwachten? Op 19 september 2024 zijn een aantal belangrijke veranderingen officieel bekend gemaakt tijdens de troonrede. Hiermee krijgen we onder meer inzicht in de nominale zorgpremie voor het komende jaar, het eigen risico, de zorgtoeslag en de inhoud van de basiszorgverzekering. Pas rond 12 november worden de definitieve zorgpremies door alle zorgverzekeraars bekend gemaakt. Houd daarom deze pagina in de gaten voor een actueel overzicht van alle belangrijke veranderingen in de zorgverzekering in 2024.

Veranderingen 2024 samengevat

Dit jaar veranderen de volgende zaken:

 • De premies gaan stijgen, je zal gemiddeld €12,- per maand meer betalen voor je zorgverzekering;
 • Het eigen risico verandert niet en blijft gelijk met €385,-;
 • De zorgtoeslag daalt naar €127,- per maand. Dat is een daling van €27,- per maand ten opzichte van 2023;
 • Het basispakket blijft min of meer hetzelfde: de dekking wordt uitgebreid voor long covid patiënten. Daarentegen zal speciale oefentherapie voor valpreventie opgenomen worden in het basispakket. Tenslotte wordt de periode van de vergoeding van de kraamzorg verlengd worden van maximaal 10 dagen naar maximaal 6 weken na de geboorte.

Vergelijken & afsluiten

Filter en vergelijk verschillende studenten zorgverzekeringen op zorgpremie, vrije zorgkeuze, eigen risico en aanvullende verzekeringen.

Studenten zorgverzekering vergelijken

Stijging zorgpremie 2024

De nominale zorgpremie is een raming waaruit blijkt of de zorgpremie het komende jaar gaat stijgen of dalen. Doorgaans stijgt de zorgpremie en uit de ramingen voor 2024 blijkt dat je ongeveer €149,- per maand voor je basiszorgverzekering gaat betalen. Dit komt neer op een stijging van gemiddeld €12,- per maand. Rond 12 november 2023 maken alle zorgverzekeraars de definitieve premies voor de zorgverzekering in 2024 bekend.

Hoe komt het dat de premies voor de zorgverzekering in 2024 gaan stijgen?

 • Er is sprake van meer vergrijzing en chronische patiënten;
 • Het eigen risico blijft gelijk;
 • Stijging van de lonen voor zorgmedewerkers

Eigen risico 2024

Het eigen risico blijft onveranderd in 2024. Dat betekent dat het verplicht eigen risico in 2024 ook neerkomt op €385,-. Naast het verplicht eigen risico kan je kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Dat houdt in dat je het verplicht eigen risico maximaal met €500,- tot €885,- kan verhogen. Ieder jaar wordt het eigen risico van overheidswege bepaald op basis van de nieuwe begroting. De zorgpremies zijn extra gestegen omdat het eigen risico gelijk blijft, de zorgkosten zijn immers wel toegenomen.

Zorgtoeslag 2024

Tijdens de definitieve bekendmaking van de zorgpremies in november, zal door de Belastingdienst ook de zorgtoeslag bekend worden gemaakt. Op dit moment is bekend dat de zorgtoeslag zal dalen voor:

 • Alleenstaanden: gemiddeld €27,- per maand (€127,- per jaar)
 • Meerpersoonshuishoudens: gemiddeld €22,- per maand (€243,- per jaar)

Hoe hoog de zorgtoeslag werkelijk uitvalt, hangt af van je inkomen, gezinssituatie en eigen vermogen. Je kan te zijner tijd een proefberekening maken op de toeslagen pagina van de Belastingdienst.

Wijziging basispakket zorgverzekering 2024

De inhoud van je basiszorgverzekering is aan de volgende veranderingen onderhevig:

 • Allereerst wordt oefentherapie voor valpreventie in het basispakket opgenomen. Deze therapie kan het risico dat senioren hebben op verwondingen door vallen verminderen.
 • De regeling voor Long-Covid patiënten wordt verlengd: mensen die langdurig klachten hebben als gevolg van corona hebben recht op een vergoeding voor de benodigde extra zorg. Denk hierbij aan de kosten van fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie en/of diëtiek;
 • De laatste wijziging is dat de periode van de vergoeding van de kraamzorg in 2024 verlengd zal worden. Dit betekent dat het toegekende aantal uren verdeeld kan worden over 6 weken in plaats van over 10 dagen. De eigen bijdrage per uur blijft hetzelfde.

Inkomensafhankelijke bijdrage 2024

De inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zvw (Zorgverzekeringswet) in 2024 gaat dalen. De tarieven zijn als volgt:

 • Werknemersbijdrage: daling van 0,11% naar 6,57%
 • Werkgeversbijdrage: daling van 0,11% naar 5,32%

Veranderingen langdurige zorg 2024

Voor de Wlz (Wet langdurige zorg) blijft de premie gelijk met 9,65%.

De collectieve korting vervalt

De collectieve korting op de verplichte zorgverzekeringen verdwijnt. Eerder konden collectiviteiten, zoals studenten, een korting krijgen op hun zorgverzekering van 5%. In 2023 mogen verzekeraars deze collectiviteitskorting niet meer geven en ook in 2024 blijft dit onveranderd.

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897