Opstalverzekering

Heb je een eigen huis of appartement en wil je dit graag verzekeren tegen eventuele schade? Dat kan met een opstalverzekering. Waarvoor je allemaal verzekerd bent en welke voorwaarden hieraan zijn verbonden, lees je op deze pagina.

Wat is een opstalverzekering?

Een opstalverzekering is een verzekering voor iedereen die een huis heeft gekocht en deze wil verzekeren tegen de risico’s van bijvoorbeeld inbraak, brand-, -storm of waterschade. Hoewel deze verzekering niet wettelijk verplicht is, kunnen banken bij de hypotheekverstrekking het afsluiten van een opstalverzekering wel verplicht stellen. De bank wil immers graag de garantie dat je bijvoorbeeld na een hevige brand nog wel de hypotheek kan betalen.

Wat wordt onder opstal verstaan?

Onder het woord opstal wordt het huis zelf en alle randzaken om het huis heen verstaan. Deze randzaken kunnen bijvoorbeeld bomen en/of een schutting zijn.

Opstalverzekering: een woonhuisverzekering

De opstalverzekering wordt ook wel de woonhuisverzekering genoemd. Je bent doorgaans verplicht deze verzekering in te laten gaan op het moment dat het huis aan jou wordt opgeleverd. De waarde wordt doorgaans door je verzekeraar bepaald aan de hand van indexering. Aan de hand van cijfers van het CBS wordt gezien de stijging van bouwprijzen en materialen automatisch de verzekerde som en premie berekend. Hierdoor kan je opstalverzekeraar een garantie tegen onderverzekering geven.

Wat is er verzekerd?

Naast het huis zelf en randzaken zoals een schuur of een schutting zijn meeverzekerd: de centrale verwarming, sanitaire voorzieningen en alle leidingen die door je huis lopen. Dit geldt meestal ook voor de funderingen, tuinaanleg en eventuele zonnepanelen. Je kan de basis opstalverzekering uitbreiden met een glasverzekering. Een basis opstalverzekering vergoedt schade als gevolg van:

 • Brand & schroeien (en eventuele rook-, roet- en blusschade)
 • Schade door inbraak & diefstal
 • Ontploffing of wateroverlast
 • Storm (windkracht 7 en hoger) of blikseminslag
 • Vorst of neerslag
 • Schade door vandalisme, opstootjes, rellen of plundering
 • Waterschade door breek- en hakwerk met als doel het detecteren van kapotte leidingen
 • Waterschade door water dat via de begane grond of openbare weg naar binnen stroomt.
 • Schade aan de woning door omvallende bomen of hijskranen
 • Een aanrijding of aanvaring dan wel schade door luchtverkeer aan de woning
 • Schade als gevolg van kortsluiting
 • Waterschade aan je woning door een lekkend waterbed of aquarium

All risk opstalverzekering

Wil je dekking tegen alle mogelijke onverwachte vormen van schade aan je woning? Met de all risk opstalverzekering is het mogelijk je woning tegen alle onverwachte schades te verzekeren. Hieronder vallen ook eigen ongelukjes.

Vergoeding opslag of tijdelijke woning

Indien je huis zodanig beschadigd is dat je spullen in een tijdelijke opslag moeten worden geplaatst, dan wordt dit vergoed door je opstalverzekering. Ook als je tijdelijk niet meer in je huis kan wonen door de ernstige schade worden de kosten van het betrekken van een tijdelijke woning vergoed. Tot overige kosten die ook zijn meeverzekerd behoren beredderingskosten (kosten om extra schade te voorkomen en beperken) en opruimkosten van de schade en sanering.

Fundamentenclausule

Als je eventueel de fundering mee wilt verzekeren, dan zul je hiervoor in bepaalde gevallen een speciaal verzoek voor moeten indienen bij jouw verzekeraar. De verzekeraar kan dit dan opnemen in de polis onder de fundamentenclausule. Bij andere verzekeraars is de dekking voor de fundering in de basis opstalverzekering opgenomen.

Catastroferisico

Bij het catastroferisico worden bepaalde zaken juist uitgesloten van dekking door de verzekeraar. Deze omstandigheden worden gezien als overmacht. De schade kan bijvoorbeeld niet op de verzekeraar verhaald worden als deze ontstaan is als gevolg van een natuurramp, zoals een overstroming of aardbeving dan wel het gevolg zijn van oorlog, rellen of een atoomkernreactie.

Opstalverzekering en huren

Als je in een huurhuis woont, is de verhuurder verplicht om een opstalverzekering af te sluiten. Je hoeft als huurder zelf geen opstalverzekering af te sluiten voor eventuele schade aan het huis door inbraak, brand of een storm.

Huurdersbelangenverzekering

In sommige gevallen voert de huurder ook kleine veranderingen (of verbouwingen) door. Zo kan de huurder bijvoorbeeld een schuurtje plaatsen of een nieuwe keuken plaatsen. Deze aanpassingen kunnen verzekerd worden in een huurdersbelangenverzekering. De huurder kan deze verzekering zelf afsluiten.

Inboedelverzekering

Het is verstandig om zelf een inboedelverzekering af te sluiten voor je eigen spullen die je in de huurwoning plaatst.

Opstalverzekering en een vereniging van eigenaren

Als je in een appartementencomplex gaat wonen en er bestaat een Vereniging van Eigenaren (VvE), dan heeft deze VvE vaak voor het hele gebouw een opstalverzekering afgesloten. Verander je zaken aan je eigen appartement, zoals het plaatsen van een nieuwe keuken of badkamer, dan kun je zelf een extra dekking afsluiten bovenop de verzekering die de VvE heeft afgesloten. Indien er geen VvE is, dan ben je zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een opstalverzekering. Deze sluit je dan alleen af voor jouw eigen appartement. Dit hoeft dan niet meteen voor het hele gebouw.

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897