Dekking in het buitenland

Op het moment dat je een korte reis maakt naar het buitenland of daar voor langere tijd verblijft in verband met bijvoorbeeld je studie is het van belang uit te zoeken of jouw aansprakelijkheidsverzekering ook geldig is over de grens. Oftewel: in hoeverre biedt jouw aansprakelijkheidsverzekering dekking op het moment dat je in Europa of een ander continent verblijft? Ook indien je nog geen aansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten is dit bij het maken van je keuze een belangrijk punt van aandacht.

Aansprakelijkheidsverzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen schade die je per ongeluk aan een ander of andermans persoonlijke eigendommen hebt toegebracht. Stel je voor: tijdens je kampeervakantie met een aantal vrienden valt de barbecue per ongeluk om. De hete kolen vallen tegen de tent van de buren aan, de tent vat onmiddellijk vlam. Er blijft weinig van de tent en daarbinnen aanwezige eigendommen over. Nu je op de camping aan de Costa Brava staat rijst de vraag of je aansprakelijkheidsverzekering deze schade wel (onder dezelfde omstandigheden) vergoed.

Is je aansprakelijkheidsverzekering geldig over de grens?

In de meeste gevallen maken Nederlandse aansprakelijkheidsverzekeraars via de bestaande aansprakelijkheidsverzekering geen onderscheid tussen schade aan derden in Nederland of in het buitenland. Bij Centraal Beheer ben je bijvoorbeeld onder alle omstandigheden verzekerd voor schade tot een bedrag van €1.000.000, of de schade nu wordt toegebracht in Giethoorn of in Madrid. Bij FBTO is dit ‘basisbedrag’ €1.500.000. Mocht je de dekking bij Centraal Beheer te beperkt vinden, dan kan deze nog worden uitgebreid naar €2.500.000. Het is dus niet nodig een aanvullende verzekering af te sluiten.

Maximale vergoeding

Bepaalde verzekeraars hanteren echter voor een aantal continenten een afwijkend beleid. Met name op het moment dat je naar de Verenigde Staten of Canada reist, kan je bij bepaalde verzekeraars te maken krijgen met een maximale vergoeding. De achterliggende reden is dat in deze werelddelen met grote regelmaat miljoenenclaims worden ingediend. Desondanks zijn er Nederlandse verzekeraars die geen onderscheid maken tussen de verschillende continenten en de daar aanwezige claimcultuur.

Een voorbeeld: de aansprakelijkheidsverzekering van verzekeraar X biedt je op het moment dat er in Nederland een schadegebeurtenis plaatsvindt een dekking van €2.000.000. Op het moment dat je naar de Verenigde Staten of Canada afreist, is in de polisvoorwaarden opgenomen dat deze dekking terugvalt naar €1.000.000. In hoeverre jouw verzekeraar de schade vergoed op het moment dat je naar het buitenland gaat en of dit verschilt per continent, kan je terugvinden in de polisvoorwaarden.

Vergelijk

De keuze voor een bepaalde aansprakelijkheidsverzekeraar is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de gewenste dekking en de hoogte van de premie. Vergelijk zelf de verschillende verzekeraars en verzekeringen met elkaar om een voordelige aansprakelijkheidsverzekering te vinden die aansluit op jouw persoonlijke situatie.

Om je op weg te helpen in deze zoektocht hebben wij een top 5 aansprakelijkheidsverzekeraars samengesteld. De verzekeringen zijn met elkaar vergeleken op basis van dekkingsgraad, premie, klantenservice en eventuele studentenkorting.

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897