Hoe schade melden?

In Nederland ben je, op het moment dat je een auto in je bezit hebt en het kenteken op jouw naam staat, verplicht een WA (Wettelijke Aansprakelijkheid) verzekering af te sluiten. Deze autoverzekering biedt dekking tegen schade die je per ongeluk aan anderen of diens eigendommen in het verkeer toebrengt en voorkomt dat benadeelden met onbetaalbare schadeclaims blijven zitten. Indien er zich een schadegebeurtenis voordoet, rijst de vraag hoe en op welke manieren je deze schade kunt melden.

Op welke manieren kan je de schade melden?

Hoewel de meeste verzekeraars in grote lijnen dezelfde schademeldingsmogelijkheden bieden, kan worden geconstateerd dat bij bepaalde verzekeraars deze mogelijkheden meer of minder uitgebreid zijn. Afhankelijk van de gekozen autoverzekeraar, kan je de schade op de volgende wijzen melden:

1. Online schadeformulier

Je kan er voor kiezen de schade te melden via een online schadeformulier. Hier dien je de oorzaak van de schade te specificeren en, indien er een wederpartij bij de schade betrokken is, een Europees schadeformulier/aanrijdingsformulier aan te leveren. Op dit formulier dient de schadegebeurtenis nader te worden omschreven en dienen de gegevens van de wederpartij te worden genoteerd.

2. Telefonisch

Je kan er ook voor kiezen telefonisch contact op te nemen met je autoverzekeraar om de schadegebeurtenis te melden. Zorg ervoor dat je relevante gegevens, zoals je klantnummer, bij de hand hebt. Bovendien zal je verzekeraar specifieke informatie willen over de schadegebeurtenis: bijvoorbeeld de schadeoorzaak of waar schade aan is ontstaan. Indien er een andere partij bij de schade is betrokken, is het zaak ook zijn of haar gegevens en een ingevuld schadeformulier bij de hand te hebben.

3. Persoonlijk

Bepaalde verzekeraars bieden de mogelijkheid de schade direct te melden bij het regiokantoor bij jou in de buurt. Zorg ook hier dat je de relevante gegevens die van belang zijn voor de melding bij de hand hebt. In geval van een andere betrokken partij is het ook noodzakelijk zijn of haar gegevens en een ingevuld schadeformulier aan te leveren.

4. Schriftelijk

Een andere ‘klassieke’ mogelijkheid van schade melden is de schriftelijke wijze. Je dient hiervoor samen met de andere betrokken partij het Europees schadeformulier in te vullen, bij voorkeur direct ter plaatse van de schadegebeurtenis. Het formulier moet door beide partijen worden ondertekend. Geef alleen je akkoord indien je het eens bent met de omschrijving van de schadegebeurtenis en de overige gegevens op het schadeformulier. Indien noodzakelijk kan de politie worden ingeschakeld. Ten slotte is het zaak het schadeformulier op te sturen naar het postadres van je verzekeraar.

Is er bij de schadegebeurtenis geen wederpartij betrokken? Dan is het niet nodig een schadeformulier in te vullen. De schadebehandelaar kan mogelijk wel vragen om de garagefactuur inclusief foto van de schade. Zorg er dus voor dat je deze gegeven goed bewaart.

5. Mobielschademelden.nl

Mobielschademelden.nl, in het leven geroepen door het Verbond van Verzekeraars, biedt klanten van verschillende verzekeraars de mogelijkheid de schade online (of via de gelijknamige iPhone of Android app op je smartphone) te melden. Aan de hand van een vast aantal vragen wordt de schadegebeurtenis in kaart gebracht en de gegevens van partijen genoteerd. Daarnaast is het ook zaak, indien mogelijk, beeldmateriaal in de vorm van foto’s van de schade aan te leveren. Al deze digitaal ingevulde gegevens worden door partijen bevestigd met een elektronisch handtekening via een sms-code. Het is vervolgens niet meer nodig schadeformulieren in te vullen en op te sturen. De schade wordt direct afgehandeld met de betreffende verzekeraar.

6. App

Bij bepaalde verzekeraars kan je, naast (de app van) mobielschademelden.nl, ook via de eigen app de schade melden. Je kan deze applicatie downloaden in de app store (iPhone) of Google Play (Android). Via deze app kan je de schade direct doorgeven. Afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval worden relevante vragen gesteld omtrent de schadegebeurtenis, je hoeft hierdoor veel minder gegevens in te vullen in vergelijking tot het klassieke Europese schadeformulier. De plaats van het ongeluk wordt via GPS vastgesteld en verzekerings- en voertuiggegevens worden automatisch opgehaald.

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897