Basis aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht, maar het is een van de meest voordelige verzekeringen om af te sluiten in Nederland. Voor een relatief klein bedrag ben je al verzekerd voor het risico op toegebrachte schade dat hoog in de kosten op kan lopen. Op deze pagina kan je precies vinden wat aansprakelijkheid is, wat er onder de dekking van een aansprakelijkheidsverzekering valt en welke zaken er niet zijn gedekt.

Ga direct naar de

en sluit binnen 5 minuten een studenten aansprakelijkheidsverzekering af!

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering sluit je af om gedekt te zijn voor het risico dat je onbedoeld schade aan iemand anders toe brengt. Ondanks dat vooral materiële schade beperkt kan zijn, kan het toch handig zijn om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Die gebroken vaas waarvan jij dacht dat het een rommelmarktkoopje was, zou zomaar eens een antiek erfstuk kunnen zijn. Daarnaast kunnen de kosten van lichamelijke of geestelijke schade kunnen al vrij snel hoog oplopen. Helemaal voor een student kan een ziekenhuisrekening een hoge kostenpost zijn.

Dekking aansprakelijkheidsverzekering

Door een studenten aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten ben je verzekerd tegen de financiële gevolgen van de schade die je bij een ander veroorzaakt.

Je kan dus een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor:

 • Lichamelijke schade
 • Geestelijke schade
 • Materiële schade

Wat valt er nog meer onder de dekking van een aansprakelijkheidsverzekering?

 • Kosten die meteen tijdens of na een ongeval worden gemaakt ter voorkoming of vermindering van schade
 • Kosten van een rechtszaak
 • Het onderzoek van experts
 • Het afhandelen van schade

Vaak is de schade die door je huisdier wordt veroorzaakt ook meeverzekerd in de polis van de aansprakelijkheidsverzekering. Dit kan je nakijken in de polisvoorwaarden of navragen bij je verzekeraar.

Vallen bepaalde zaken niet in de dekking van een basis aansprakelijkheidsverzekering? Dan zou je kunnen overwegen om een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Voorbeelden van situaties waarin je bent verzekerd

 • Als je iets per ongeluk kapot maakt als je bij vrienden helpt klussen
 • Als je tijdens vrijwilligerswerk schade veroorzaakt
 • Als je hond bij de buren schade aan de bank maakt
 • Als een vriend van je bij je logeert en hij veroorzaakt schade

Het kan per verzekeraar verschillen in welke situaties je gedekt bent. Bestudeer en vergelijk daarom goed de polisvoorwaarden van de verschillende verzekeraars.

Hoogte van de dekking

Je kan meestal bij het afsluiten van een verzekering kiezen uit verschillende bedragen waar je voor verzekerd bent. Deze bedragen kunnen per verzekeraar verschillen.

Meestal zijn dit de volgende bedragen:

 • 500.000 euro
 • 1.000.000 euro
 • 2.500.000 euro

Kijk zelf kritisch naar je eigen schadeverleden en laat je goed informeren over polisvoorwaarden en kosten voordat je een studenten aansprakelijkheidsverzekering afsluit. Als je echt een enorme pechvogel bent kan het bijvoorbeeld handig zijn om voor een minimaal eigen risico te kiezen, om via deze weg ook de minder hoge schadekosten aan een verzekeringsmaatschappij over te laten.

Niet binnen de dekking

Er zijn ook een aantal zaken die uitgesloten zijn van een aansprakelijkheidsverzekering. Dit zijn:

 • Schade door handelingen en gedragingen die met seks te maken hebben
 • Molest
 • Als er met opzet schade is veroorzaakt
 • Schade veroorzaakt door een auto, motor, bromfiets
 • Schade veroorzaakt door vliegtuigen
 • Schade veroorzaakt door vaartuigen
 • Als je niet meer in Nederland woont
 • Schade veroorzaakt door vuurwapens

Eigen risico van een aansprakelijkheidsverzekering

Verzekeraars kunnen een eigen risico vragen voor de aansprakelijkheidsverzekering. Het eigen risico is een bedrag dat je eerst zelf betaalt wanneer je schade hebt. De meeste studenten aansprakelijkheidsverzekeringen hebben echter geen verplicht eigen risico. Soms is het mogelijk om een vrijwillig eigen risico te nemen in ruil voor premiekorting.

Premie

Hoe hoog de premie van jouw studenten aansprakelijkheidsverzekering is hangt af van de volgende punten:

 • De hoogte van het verzekerde bedrag
 • Je eigen risico
 • De verzekeraar die je kiest
 • Eventuele studenten- of pakketkorting

Door voor het afsluiten verschillende aanbieders te bekijken kan je de beste en de goedkoopste keuze maken.

Meeverzekerd zijn bij je ouders

Het is bij de meeste verzekeraars mogelijk om te kiezen tussen een aansprakelijkheidsverzekering met alleenstaanden- of gezinsdekking. Wanneer je ouders een gezinsdekking hebben ben je hier ook als student nog op meeverzekerd. Zelfs wanneer je meerderjarig en uitwonend bent. Vraag daarom voordat je een studenten aansprakelijkheidsverzekering afsluit of je ouders een gezinsdekking hebben waar jij ook onder valt.

Samenwonen en een aansprakelijkheidsverzekering

Wanneer je gaat samenwonen met een partner is het niet nodig om allebei afzonderlijk een eigen aansprakelijkheidsverzekering aan te houden. Een gezamenlijke aansprakelijkheidsverzekering is in die gevallen vaak voordeliger en dekt dan zowel de schade die jouw partner of jij onbedoeld maakt. Let er wel op dat jullie vanaf dat moment onder dezelfde polis vallen, dus dat eventuele schade aan eigendommen of de gezondheid van je partner niet vergoed wordt.

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897