Print icon

Aansprakelijkheidsverzekering studentenondernemers

Studenten die ondernemen zijn vandaag de dag geen uitzondering meer. Steeds vaker besluiten studenten al tijdens de studie te ondernemen en gaan aan de slag als ZZP’er of freelancer. Of je nu veel in aanraking komt met personen, je werkt met producten of je bezig houdt met montage- of installatiewerkzaamheden: je staat als ondernemer bloot aan verschillende schaderisico’s. In de zakelijke sfeer kunnen schadebedragen behoorlijk hoog oplopen. Over het algemeen hebben studenten onvoldoende buffer om deze schade op te vangen. Daarom is het verstandig een ZZP specifieke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Aansprakelijkheidsverzekering studentenondernemers

Er bestaan verschillende soorten aansprakelijkheidsverzekeringen voor studentenondernemers. Naast algemene aansprakelijkheidsverzekeringen voor ZZP bestaan er ook branche-specifieke verzekeringen. Deze richten zich bijvoorbeeld op adviserende beroepen, verzorgende beroepen of bouw- en technische beroepen. In dit artikel zal de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) centraal staan.

Zoals eerder aangestipt, kan je als student-ZZP’er of studentenondernemer tijdens je (freelance) werkzaamheden in aanraking komen met verschillende onverwachte schadegebeurtenissen. Denk aan schade die je per ongeluk aanricht aan andermans persoonlijke eigendommen of schade aan personen. Een AVB aansprakelijkheidsverzekering biedt een ruime dekking voor dergelijke schadeposten en is in verhouding niet echt duur. De verzekering kan worden vergeleken met de particuliere ‘WA’ verzekeringsvariant. Deze verzekering biedt helaas geen dekking voor schadegebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in de zakelijke sfeer.

Wat is verzekerd?

Er zijn verschillende schadecategorieën die in AVB verzekeringen worden gedekt, zo ben je verzekerd tegen:

Categorieën

Algemene aansprakelijkheid

Schade veroorzaakt door jezelf als verzekerde tijdens de uitvoering van je werkzaamheden aan bijvoorbeeld personen of andermans eigendommen

Productaansprakelijkheid

Heb je een product geproduceerd en geleverd en vertoont deze gebreken, dan ben je aansprakelijk. Deze schade komt voor vergoeding in aanmerking

Risicoaansprakelijkheid

Risicoaansprakelijkheid voor schade als bijvoorbeeld bezitter van een pand

Beschadiging derde zaken

Schade, verdwijning of vernietiging van zaken/eigendommen van derden

Letselschade

Lichamelijke gezondheidsschade wordt vergoed

Beredderingskosten

Kosten verbonden aan het voorkomen dan wel verminderen van schade komen voor vergoeding in aanmerking

Verweerkosten

Krijg je te maken met een ongegronde aanspraak en maak je (juridische) verweerkosten, dan worden deze vergoed

Rente

Indien je wettelijke rente dient te betalen over de schade, wordt deze vergoed

Dit tabeloverzicht geeft een algemeen beeld van de dekking van AVB-verzekeringen. Voor de precieze dekking blijft het van belang de polisvoorwaarden te raadplegen van de verzekeraar die je op het oog hebt.

Welke schade komt niet voor vergoeding in aanmerking?

Er zijn ook schadevormen die niet onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering vallen. Je kan hierbij onder meer denken aan:

  • Beroepsfouten in de zakelijke dienstverlening, zoals een verkeerd advies
  • Opzettelijk veroorzaakte schade
  • Schade veroorzaakt aan je eigen spullen
  • Schade aan hard- of software

Waar kan je een ZZP-aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Er zijn meerdere Nederlandse verzekeraars die aansprakelijkheidsverzekeringen aanbieden speciaal gericht op kleine zelfstandige ondernemers (ZZP’ers). Onder meer Centraal Beheer Achmea biedt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan. Bij Aegon kan je een speciaal ZZP-zakenpakket afsluiten die onder meer een aansprakelijks- en een rechtsbijstandverzekering bevat. Om een idee te krijgen van het aanbod aan ZZP-aansprakelijkheidsverzekeringen, kan je onze top 5 aansprakelijkheidsverzekering aansprakelijkheidsverzekeraars met elkaar vergelijken.