Print icon

Rechtsbijstand autoverzekering

Elke student met een eigen auto is verplicht een autoverzekering af te sluiten. Deze bestaat in verschillende vormen en maten. De meeste studenten zullen een WA verzekering hebben afgesloten, nu deze verzekering het minimale dekt en het goedkoopst is. Maar wat als het nou tot schade komt? Dan kan het hebben van een aanvullende autoverzekering met rechtsbijstandsdekking geen overbodige luxe zijn.

Waarom rechtsbijstandsdekking als aanvullende autoverzekering?

Wat indien een ander schade aan jou auto toebrengt en je bent WA-verzekerd? In dat geval dien je deze schade zelf te verhalen op de andere partij. Naast de schade die je hebt geleden wordt je opgescheept met nog een zorg: de schade zelf bij de ander en zijn verzekeraar verhalen. Met rechtsbijstandsdekking wordt dit uit handen genomen. De rechtsbijstand zorgt er dan voor dat je de geleden schade vergoed krijgt. Ook voor het geval je in een juridisch geschil verwikkeld raakt als gevolg van een verkeersongeval, worden door de rechtsbijstandsdekking de kosten voor rechtsbijstand gedekt. Het verhalen van de schade op een andere partij is best een ingewikkeld proces. Je dient met behoorlijk wat gegevens op de proppen te komen, je verzekeraar in te lichten en deze beantwoordt vervolgens de schuldvraag: wie is er aansprakelijk en in hoeverre?

Het is dan fijn dat er iemand over je schouder meekijkt in geval van een juridisch geschil over deze schuldvraag. Is de schuldvraag duidelijk? Ook dan is het fijn dat rechtsbijstand de zaak voor je afwikkelt, zodat je jezelf geen zorgen hoeft te maken over het verhalen van de schade op de andere partij. Worden deze zaken niet al gedekt met mijn rechtsbijstandsverzekering? Het antwoord op deze vraag luidt in de meeste gevallen: nee. Een aparte rechtsbijstandsverzekering dekt vaak geen juridische geschillen voortvloeiend uit verkeersgevallen. Je dient hiervoor dan een aparte clausule te hebben afgesloten.

Welke aanvullende rechtsbijstandsdekking past bij mij?

In het bovenstaande is de verhaalsrechtsbijstand besproken. Deze dekking wordt in de meeste gevallen afgesloten door studenten met een WA- of beperkt casco autoverzekering. Met verhaalsrechtsbijstandsdekking heb je recht op bijstand bij het verhalen van de schade op de wederpartij. Een andere vorm van rechtsbijstandsdekking is verkeersrechtsbijstand. Dit type aanvullende rechtsbijstandsdekking geeft je recht op bijstand in juridische geschillen die voortvloeien uit het in eigendom hebben van je auto. Denk hierbij aan een geschil die je hebt met de autogarage waar je auto in reparatie is. Een ander voorbeeld is een geschil met een autodealer over de aankoop van je auto.

Wat wordt er precies gedekt?

Wat er precies wordt gedekt, is per verzekeraar op details weer verschillend. Om je een idee en algemeen beeld te geven van de dekking en de voorwaarden hebben wij de aanvullende autoverzekering met rechtsbijstandsdekking bij Univé en OHRA met elkaar vergeleken.

OHRA

OHRA biedt als aanvullende autoverzekering met rechtsbijstandsdekking de module Rechtsbijstand Motorrijtuig aan. Met deze module zijn de volgende zaken gedekt:

  • Je krijgt juridische hulp bij conflicten aangaande schade of persoonlijk letsel ontstaan door verkeersdeelname. Het minimum belang dient hier €225,- te zijn, vervolgens worden je kosten onbeperkt vergoed.
  • Je krijgt juridische hulp bij conflicten aangaande contracten over je auto. Dit kan zijn de aankoop, onderhoud, reparatie, de verzekering of conflicten aangaande het eigendom. Ook hier dient het minimum belang €225,- te zijn, de kosten worden vervolgens tot een maximum van €12.500,- vergoed.
  • Je krijgt juridische hulp indien je betrokken raakt bij een strafzaak in het verkeer. In het geval je strafrechtelijk wordt vervolgd of een verkeersboete krijgt, worden de kosten van rechtsbijstand vergoed. Hier geldt geen minimum belang en de kosten worden onbeperkt vergoed. Je bent voor deze zaken verzekerd in de landen die in je groene kaart staan vermeld. De verzekeraar hanteert een wachttijd van 3 maanden, pas daarna krijg je de kosten van rechtsbijstand vergoed. Kijk in de polisvoorwaarden van deze OHRA verzekering voor meer informatie over deze module.

Univé

Bij Univé kan je de aanvullende autoverzekering ‘Rechtshulp verkeer’ afsluiten. Deze aanvullende verzekering dekt de volgende zaken:

  • Je krijgt hulp bij het verhalen van schade ontstaan in het verkeer. Je bent hiervoor per direct verzekerd bij het afsluiten van de verzekering.
  • Je krijgt hulp bij conflicten over contracten die betrekking hebben op je auto. Denk hierbij aan je aankoop-, reparatie- of onderhoudscontract. Hiervoor geldt een wachttijd van 3 maanden voordat je verzekerd bent.
  • Je krijgt juridische hulp in het geval je betrokken raakt bij een strafzaak als gevolg van schade in het verkeer. Univé vergoed onbeperkt de kosten van de eigen rechtsbijstandverlener. Voor bijvoorbeeld externe deskundigen uit hun netwerk of getuigen wordt maximaal €50.000,- vergoed. De kosten voor mediation worden tot €3000,- vergoed. Je bent verzekerd in de landen voorkomend op je groene kaart. Wat betreft conflicten over contracten is dit Europa.