Aegon Aansprakelijkheidsverzekering

Aegon is in 1983 ontstaan uit een fusie tussen de verzekeringsbedrijven AGO en ENNIA. Als gevolg van deze fusie werd Aegon ineens de nummer 2 verzekeraar van Nederland. Naast verzekeringsproducten biedt Aegon zijn klanten pensioenproducten, hypothecaire leningen of vermogensopbouwende producten. In dit artikel zal de focus echter liggen op de aansprakelijkheidsverzekering van Aegon.

Direct naar Aegon

Dekking Aegon aansprakelijkheidsverzekering

Stel je voor: je beschadigd per ongeluk iets van een ander. Of iemand raakt onbedoeld gewond. Een aansprakelijkheidsverzekering bij Aegon verzekerd je tegen dergelijke schadevormen. Het betreft schade die je onbedoeld in de hoedanigheid van particulier aan een ander of andermans spullen toebrengt. Ben je een uitwonende student? Check dan of je ouders bij Aegon een aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten en of je meeverzekerd bent. De verzekering is bovendien niet alleen binnen Nederland geldig, maar wereldwijd.

Dekking Premie per maand

Schadebedrag tot maximaal €1.250.000,-

€3,18

Schadebedrag tot maximaal €2.500.000,-

€3,79

Let op: Bovenstaande premie is gebaseerd op een 22-jarige Utrechtse student zonder kinderen en met een eigen risico van €500,-. Je betaalt bovendien eenmalig €6,05 poliskosten. In onderstaande tabel vind je een overzicht van dekkingsbeperkingen:

Schadevorm Verzekerd bedrag
Schade tijdens een vriendendienst Tot max. €12.500,- per gebeurtenis
Schade aan gehuurde of geleende spullen Tot max. €12.500,- per gebeurtenis
Schade in de VS of Canada Tot max. €1.250.000,- per gebeurtenis

Wat is er precies verzekerd?

Bij Aegon vallen onder meer de volgende vormen van schade onder de dekking:

 • Onbedoelde beschadiging van andermans eigendommen
 • Schade veroorzaakt door je huisdier
 • Per ongeluk wordt schade toegebracht aan een persoon in de vorm van verwondingen of zelfs als gevolg ernstig letsel/overlijden
 • Schade veroorzaakt door onroerend goed in jouw bezit, zoals je woning, of schutting (denk bijvoorbeeld aan een vallende dakpan)
 • Schade ontstaan tijdens een vriendendienst of tijdens oppassen of logeren
 • Beschadigde gehuurde of geleende spullen (onder bepaalde voorwaarden) tot max. €12.500,-

Bovenop het afgesloten verzekerde bedrag komen ook de kosten van eventuele rechtsbijstand (na toestemming van de verzekeraar) en wettelijke rente over de gedekte schade voor vergoeding in aanmerking.

Wat is niet verzekerd?

Niet alle schadevormen jegens andere personen of diens eigendommen komen onder alle omstandigheden voor vergoeding in aanmerking. De verzekering van Aegon kent de volgende uitsluitingen:

 • Opzettelijk veroorzaakte schade
 • Schade veroorzaakt tijdens je werk
 • Schade veroorzaakt met je auto of ander motorrijtuig
 • Schade voortvloeiend uit seksueel gedrag
 • Indien de schadegebeurtenis plaatsvindt in de Verenigde Staten of Canada, wordt in geen enkel geval meer vergoed dan €1.250.000,-
 • Een vriendendienst, inhoudende schade veroorzaakt tijdens het aanbieden van hulp zonder tegenprestatie, wordt afwijkend beperkt vergoed tot een maximum van €12.500,- per gebeurtenis.

Eigen risico

Wil je geen of een lager eigen risico? Dat is mogelijk. De aansprakelijkheidsverzekering van AEGON biedt de mogelijkheid om te kiezen voor een eigen risico van:

 • €0,-
 • €100,-
 • €250,-
 • €500,-

Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie. Wel draai je tijdens een schadegebeurtenis in een dergelijk geval op voor groter deel van de kosten.

Extra diensten

Indien je te maken krijgt met een schadegebeurtenis, kan je bij Aegon voor kleine schadegevallen tot €1.000,- eenvoudig via de ‘Mijn Aegon app’ mobiel de schade melden. Indien je niet tevreden bent met de dienstverlening van Aegon of om een andere reden een andere verzekeraar wilt, kan je bij Aegon per direct je aansprakelijkheidsverzekering opzeggen. De minimale contractduur is één maand.

Korting

Sluit je meerdere woonverzekeringen af bij Aegon? Dan kan je zogenaamde loyaliteitskorting krijgen. Andere woonverzekeringen die je kunnen interesseren zijn bijvoorbeeld een inboedel- of ongevallenverzekering. De loyaliteitskorting kan oplopen tot 10%.

Contactgegevens Aegon aansprakelijkheidsverzekering

Vragen of opmerkingen met betrekking tot de aansprakelijkheidsverzekering van Aegon? Je kan eenvoudig contact opnemen via de volgende contactgegevens:

Contactgegevens
Email & Chat Contact(formulier) online
Telefoon 088 344 12 34
Post Postbus 202 – 2501 CE Den Haag
Whatsapp +31 6 8360 28 00
Facebook Facebook.com/AegonNederland
Twitter Twitter.com/Aegon_NL
Instagram Instagram.com/aegon_nederland

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897