Begrippenlijst reisverzekering

Over het algemeen worden er door verzekeraars en in polissen moeilijke benamingen en termen gebruikt. Hieronder worden de belangrijkste termen aan de hand van een kleine beschrijving uitgelegd.

Aanvullende verzekering

Alle verzekeringen die buiten de basisverzekering vallen. Dit kan een aanvullende zorgverzekering of een aanvullende reisverzekering zijn.

Acceptatie van de verzekerde

De verzekeraar draagt hiermee het risico voor de verzekering die jij aan hebt gevraagd.

Au-pair

Onder au-pair wordt een persoon verstaan die tijdelijk bij een buitenlandse familie inwoont en hier helpt met het verzorgen van het huishouden en de kinderen. Hiervoor krijgt de au-pair kost en inwoning en heeft deze de mogelijkheid de taal van het land te leren. Kijk hier voor meer informatie over verzekeringen voor au-pair.

Backpacken

Backpacken is een vorm van reizen. Bij backpacken trekt de reiziger voor langere tijd in het buitenland rond met alleen een rugzak.

Basiszorgverzekering

De basiszorgverzekering is een zorgverzekering die iedere Nederlander boven de 18 verplicht af moet sluiten.

Begunstigde

De begunstigde is de persoon die in de verzekeringspolis bij naam wordt genoemd en die de schade-uitkering in ontvangst neemt. In de meeste gevallen ben je dit zelf.

Claim

Een claim, of schadeclaim, is het verzoek wat je doet aan je verzekeringsmaatschappij om de schade te vergoeden die je gedekt hebt bij het afsluiten van een verzekering.

Dekking

Het bedrag waarvoor je iets hebt verzekerd, bijvoorbeeld jouw bagage of een auto.

Eigen risico

Het eigen risico is het bedrag dat je zelf moet betalen bij eventuele schade. De hoogte van het eigen risico kun je zelf bepalen bij het afsluiten van een verzekering (behalve het minimale verplichte eigen risico bij het afsluiten van een zorgverzekering). De hoogte van het eigen risico heeft invloed op de premie die je periodiek betaald.

Schaderapport

De door een deskundige (expert) vastgestelde schade.

Polis

De polis of verzekeringspolis is de overeenkomst die je schriftelijk afsluit met je verzekeraar en die door jou en door de verzekeraar ondertekend is.

Polisblad

Het specifieke gedeelte met belangrijke data uit de verzekeringspolis. In dit gedeelte staan onder meer de persoonlijke gegevens, de ingangsdatum en de einddatum, wat er verzekerd is, de premie en andere belangrijke zaken over de verzekering.

Premie

Het bedrag dat je periodiek aan de verzekeraar betaald om verzekerd te zijn.

Intermediair

Een intermediair (of tussenpersoon), is een persoon die bemiddeld tussen jou en de verzekeraar.

Verzekeraar

De verzekeraar is de verzekeringsmaatschappij waar je tegen betaling een verzekering afsluit om financiële risico’s te dekken.

Verzekerde

De verzekerde is de persoon die de verzekeringsmaatschappij betaald om de eventuele financiële risico’s over te nemen. In het geval van schade neemt de verzekeraar de kosten op zich.

Verzekeringsvoorwaarden

In de verzekeringsvoorwaarden staan onder welke condities en welke voorwaarden de verzekering geldig is. Ook worden de rechten en plichten van de verzekeraar en de verzekerde hierin vernoemd.

Wereldreis

Een wereldreis wordt gezien als een reisperiode van minimaal een half jaar. Tijdens deze reis is het de bedoeling zoveel mogelijk landen te bezoeken.

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897