Print icon

WA autoverzekering

Op deze pagina vind je een uitleg over een WA autoverzekering. Daarnaast krijg je antwoord op de volgende vragen: Wanneer moet ik een WA autoverzekering afsluiten? Wat is de dekking van een WA autoverzekering? Wat valt er niet onder de dekking van een WA autoverzekering?

Ga direct naar de

Top 5 Studenten Autoverzekeringen

en sluit binnen 5 minuten een studenten autoverzekering af!

Wat is een WA verzekering?

Met een wettelijke aansprakelijkheid (WA) verzekering ben je gedekt voor de schade die je met je auto bij een andere verkeersdeelnemer, zoals een voetganger of een ander (motor)voertuig veroorzaakt.

Als je eigenaar bent van een auto, ben je wettelijk verplicht om een WA autoverzekering af te sluiten. Dit is vastgelegd zodat alle deelnemers in het verkeer een vergoeding kunnen ontvangen als er materiële -of letselschade ontstaat bij een ongeval. Voor alle duidelijkheid, schade aan je eigen auto is dus niet verzekerd met je eigen WA autoverzekering. Als het ongeluk niet jouw schuld is, dan kan je de schade verhalen op de verzekering van de andere partij.

De kosten voor de berging van je eigen auto worden meestal ook gedekt door een WA autoverzekering.

Wanneer moet ik een WA verzekering afsluiten?

Zoals eerder gezegd is een WA autoverzekering wettelijk verplicht. Iedere eigenaar van een auto moet een WA autoverzekering hebben. Als je eigenaar bent van een auto die ouder is dan 8 jaar, dan kan je ervoor kiezen om alleen een WA autoverzekering af te sluiten.

Voor auto’s jonger dan 8 jaar is dan is het verstandiger om een autoverzekering te nemen met:

Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM)

De Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) is per juni 2007 gewijzigd. De wetgeving omtrent aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen is in heel Europa gelijk.

Dit met als doel om de positie van slachtoffers van ongevallen met een motorrijtuig te verbeteren. De belangrijkste wijziging is dat het minimale bedrag dat een verzekeraar moet uitkeren sterk verhoogd is. Ook is er een verschil gemaakt tussen letselschade en materiële schade. De hoogte hiervan staat beschreven in de paragraaf dekking.

Wat is de hoogte van de premie van een WA autoverzekering?

De hoogte van de premie die je moet betalen wordt o.a. berekend op basis van de waarde van de auto, het gewicht van de auto, leeftijd van de bestuurder, de tijd dat de bestuurder in het bezit is van een rijbewijs en het aantal kilometer dat je jaarlijks met de auto rijdt. Kijk voor meer informatie op de pagina premie autoverzekering.

Wat is de dekking van een WA autoverzekering?

Het minimale verplichte bedrag:

  • Materiële schade: € 5.000.000,- per gebeurtenis
  • Letselschade: € 2.500.000,- per gebeurtenis

Dit bedrag is voor de partij waarbij je de schade veroorzaakt.

Dekkingsgebied:

Het dekkingsgebied staat meestal beschreven in de groene kaart. Een groene kaart is een document dat je krijgt van je verzekeringsmaatschappij als bewijs dat je verzekerd bent. Binnen het dekkingsgebied valt bijna altijd heel Europa. In de meeste gevallen geldt een autoverzekering ook in enkele landen buiten Europa, dit kun je ook terugvinden in de polisvoorwaarden.

Hulpverlening:

Als je auto door een ongeval niet meer verder kan rijden, dan worden de bergingskosten en vervoer van de bestuurder door een WA autoverzekering vergoed.Hieronder valt ook het vervoer van eventuele passagiers.

Indien je in het buitenland een ongeluk krijgt en de schade aan het motorvoertuig niet binnen vier dagen hersteld kan worden, dan wordt het vervoer van jou en de auto naar Nederland ook vergoed. Eventuele kosten voor hotelovernachtingen, reparatiekosten en het vervoer van andere passagiers wordt door sommige verzekeringen ook vergoed.

Wat valt er niet binnen de dekking van een WA autoverzekering?

Veel zaken worden gedekt door een simpele autoverzekering, maar er zijn ook zaken die niet binnen de autoverzekering vallen, welke categorie je ook kiest. Op de bovengenoemde autoverzekeringen gelden namelijk enkele uitzonderingen voor het uitkeren van een vergoeding door de verzekeraar.

Er wordt niet uitgekeerd wanneer:

  • De bestuurder niet in het bezit is van een geldig rijbewijs
  • De schade aan het voertuig opzettelijk is veroorzaakt
  • De bestuurder deelneemt aan snelheidswedstrijden
  • De bestuurder onder invloed is van alcohol of drugs

Bovendien geldt dat als de auto wordt gebruikt voor andere doeleinden dan bij de verzekeraar bekend is er niet uitgekeerd wordt. Een particulier verzekerde auto, is enkel verzekerd tegen schade die is gereden tijdens particulier gebruik.