Vergoeding mindfulness

Een bewogen, soms hectisch studentenleven maakt het soms moeilijk om je aandacht en bewustzijn bij het moment en hier en nu te houden. Je volledig bewust zijn van je ervaringen, gevoelens en gedachten op het moment dat je deze beleeft, in de vorm van een meditatie of een aandachttraining, wordt mindfulness genoemd. Juist omdat we met veel automatisme met dingen in ons dagelijks leven bezig zijn, is het lastig om deze voor de volle 100% te ervaren. Voor je omgeving en jezelf kan dit als vervelend worden ervaren: mindfulness kan je helpen weer in het moment te leven.

In dit artikel staat mindfulness centraal, wanneer mindfulness trainingen uitkomst kunnen bieden en in hoeverre mindfulness vanuit de zorgverzekering voor vergoeding in aanmerking komt.

Vergoedingen mindfulness per zorgverzekeraar

In onderstaande tool kan je de vergoeding van mindfulness bij verschillende zorgverzekeraars vinden.

Hoe ziet een mindfulness training eruit?

Het is mogelijk bij verschillende specialisten, trainers of therapeuten een training in mindfulness te volgen. Dergelijke trainingen worden ook wel aandachttrainingen genoemd en hebben een bepaalde duur, bijvoorbeeld een training per week gedurende 8-10 weken. Je hebt daarbij doorgaans de keuze deze training alleen of in een groep te volgen. Tijdens de training ontwikkel je vaardigheden, onder meer door meditatie, om op een andere manier om te gaan met stressgevoelens, gedachten en gevoelens en leer je meer bewust te leven.

5 mindfulness tips tegen examenstress door Jongerentrainer.nl

Waarom een mindfulness training?

Een mindfulness training kan je om diverse redenen volgen: of je nu meer wilt genieten van het moment, wil werken aan je concentratieboog, minder stress of ergernissen wil ervaren of juist rust wil ervaren: mindfulness kan uitkomst bieden. Ook problematiek van psychosociale aard kan worden aangepakt: slaapproblemen, depressie, angstgevoelens of problemen als gevolg van een burn-out.

Vergoeding mindfulness vanuit je zorgverzekering

Is het mogelijk vanuit je basispakket of aanvullende zorgverzekering een vergoeding te krijgen voor mindfulness trainingen?

Dekking mindfulness basiszorgverzekering

Uit het basispakket van je zorgverzekering krijg je mindfulness trainingen niet vergoed. Het is echter wel mogelijk dat je op basis van je aanvullende verzekering bij bepaalde zorgverzekeraars een vergoeding kan krijgen. Doorgaans wordt de dekking onderverdeeld onder ‘alternatieve geneeswijzen’. Bij andere verzekeraars kan de dekking ook vallen onder psychologische hulpverlening, preventieve cursussen of psychosociale hulpverlening.

Dekking mindfulness aanvullende zorgverzekering

Er kunnen, afhankelijk van je zorgverzekeraar, extra voorwaarden aan de (volledige) vergoeding worden gesteld.

Voorwaarden

Om een vergoeding te kunnen krijgen, worden door bepaalde zorgverzekeraars extra eisen gesteld in de polisvoorwaarden. Waar kan je aan denken?

  • Het vereiste van lidmaatschap bij een erkende beroepsvereniging. Een aantal voorbeelden: de Vereniging Mindfulness Bases Trainers Nederland en Vlaanderen (VMBN) of in de psychosociale of psychologische hoek kan je denken aan NvPA (Nederlands verbond voor Psychologen, psycho-sociaal Therapeuten en Agogen).
  • Het vereiste dat er sprake dient te zijn van een cursus, onderzoek, consult of behandeling met medische bedoeling.

Indien je uit de polisvoorwaarden van je zorgverzekeraar niet met zekerheid kan opmaken of de training die je op het oog hebt voor vergoeding in aanmerking komt, kan je het beste direct contact opnemen met je zorgverzekeraar.

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897