Inshared Aansprakelijkheidsverzekering

Inshared is het online label één van de grootste spelers op de Nederlandse verzekeringsmarkt: Achmea. Door al je verzekeringszaken zelf online te regelen, kan de verzekeraar diverse verzekeringen tegen een relatief aantrekkelijke premie afsluiten. Bij Inshared kan je onder meer terecht voor verschillende soorten verzekeringen, waaronder een auto-, reis-, inboedel- of aansprakelijkheidsverzekering. Deze laatste verzekering staat op deze pagina centraal.

Direct naar Inshared

Dekking Inshared aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering van Inshared biedt dekking tegen schade die je als particulier per ongeluk toebrengt aan iemand anders of diens eigendommen. Ook schade tijdens je stage- of vrijwilligerswerkzaamheden komen voor vergoeding in aanmerking. In hoeverre je de schade vergoedt krijgt, is afhankelijk van het maximale verzekerde bedrag en de werkelijke schade.

Dekking Premie per maand

Max. €1.500.000 per schadegebeurtenis

Vanaf €2,58

Bovenstaande premie is gebaseerd op een student van 20 jaar woonachtig op kamers in Utrecht. Het is overigens niet mogelijk bovengenoemd verzekerde bedrag te verhogen. Hieronder vind je een overzicht van een aantal dekkingsbeperkingen:

Schadevorm Verzekerd bedrag
Ontstaan tijdens een vriendendienst Tot max. €15.000,- per gebeurtenis
Veroorzaakt aan geleende spullen Tot max. €15.000,- per gebeurtenis
Veroorzaakt tijdens sport & spel Tot max. €15.000,- per gebeurtenis

Aanvullende dekkingen

De aansprakelijkheidsverzekering van Inshared is uit te breiden met verschillende aanvullende dekkingen. Het betreft de aanvullende dekkingen ‘Ongeval & Blijvend letsel’, ‘Ongeval en Overlijden’ en ‘Rechtshulp Ongeval’. In onderstaand tabeloverzicht lees je meer informatie over deze dekkingen en bijbehorende kosten.

Aanvullende dekking Dekking Premie

Ongeval & Blijvend letsel

Je ontvangt een van tevoren bepaald bedrag op het moment dat je lichamelijk letsel oploopt, blijvend invalide raakt of medische/tandheelkundige hulp nodig als gevolg van een ongeval

€2,21 per maand

Ongeval & Blijvend letsel

Indien je betrokken raakt bij een ongeval als gevolg hiervan overlijdt ontvangen je nabestaanden €10.000

€1,68 per maand

Rechtshulp Ongeval

Juridische hulpverlening bij verkeersdeelname (ook op het water), indien je betrokken raakt bij een ongeval of te maken krijgt met overheidsmaatregelen

€3,57 per maand

Wat is er precies verzekerd?

Welke vormen van schade vallen, indien je aansprakelijk bent, nu precies onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering? Het gaat onder meer om:

 • Schade die je zelf veroorzaakt aan anderen of de spullen van anderen;
 • Schade die je huisdier, bijvoorbeeld je hond, veroorzaakt aan anderen of de spullen van anderen;
 • Schade die je zelf veroorzaakt aan anderen of de spullen van anderen tijdens je stage of vrijwilligerswerkzaamheden;
 • Schade tijdens een vriendendienst;
 • Schade met letsel als gevolg tijdens sport & spelsituaties;
 • Water- of brandschade aan je vakantieaccommodatie;
 • Schade aan spullen die je op dat moment te leen had.

Wat is niet verzekerd?

Een aantal zaken en situaties zijn uitgesloten van verzekering. De aansprakelijkheidsverzekering keert niet uit in de volgende gevallen:

 • Schade ontstaan tijdens het uitvoeren van werkzaamheden;
 • Schade door motor- of vaartuigen indien je daar een bepaald vaar- of rijbewijs voor nodig hebt;
 • Schade aan spullen die je huurt, pacht of least;
 • Schade aan spullen van je werk die je privé gebruikt;
 • Schade veroorzaakt door het gebruik van drones of modelvliegers.

Eigen risico

Bij de aansprakelijkheidsverzekering van Inshared geldt een verplicht eigen risico van €100,-. Dat betekent dat de eerste €100,- van het schadebedrag voor eigen rekening komt. Het is niet mogelijk een hoger (of lager) eigen risico af te sluiten.

Extra diensten

Indien je een aansprakelijkheidsverzekering bij Inshared afsluit, kan je online je gegevens inzien en wijzigen. Bijzondere extra dienst is echter dat je in aanmerking kan komen voor een jaarbeloning. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen een persoonlijke en collectieve jaarbeloning.

Persoonlijke jaarbeloning

De persoonlijke jaarbeloning is afhankelijk van het aantal verzekeringen wat je bij Inshared hebt lopen. Bij twee verzekeringen spaar je al zo’n 3% beloningsprocenten per maand. Aan de hand van de opgespaarde procentpunten wordt vervolgens een bedrag beloningsprocenten x betaalde premie gereserveerd. Indien je één jaar geen schadeclaims hebt ingediend, krijg je aan het eind van het jaar zo’n 3% tot 7% van de jaarpremie teruggestort.

Collectieve jaarbeloning

Ieder jaar reserveert Inshared 75% van de inkomsten voor het uitkeren van schades. Om het bedrijf draaiende te houden gebruikt Inshared 20% van de inkomsten. Indien er geldt overblijft na het uitkeren van 75% aan schade, wordt van deze 5% een collectieve jaarbeloning uitgekeerd naar mate van opgespaarde beloningspunten.

Korting

Op dit moment biedt Inshared geen bijzondere kortingen indien je een aansprakelijkheidsverzekering afsluit bij deze verzekeraar.

Contactgegevens Inshared aansprakelijkheidsverzekering

Contactgegevens
E-mail Contactformulier via de website
Post Postbus 408, 3830 AL Leusden
Telefoon (schademelden) 071 364 17 62
Facebook Facebook.com/inshared
Twitter Twitter.com/inshared

Direct naar Inshared

Waar ben je naar op zoek...

Over ons

Studentenverzekeringen.nl neemt deel aan de collectieve vergunning in bemiddeling van Awin BV AFM Nummer: 12042897