Print icon

Zorgtoeslag Berekenen (2022 update)

Als student heb je het niet heel ruim en is de maandelijkse premie van je zorgverzekering een flinke aanslag op je budget. Om deze reden heeft de overheid de zorgtoeslag als een tegemoetkoming ingesteld. Op deze pagina vind je uitleg over de zorgtoeslag, kan je de zorgtoeslag berekenen en exact bepalen op hoeveel zorgtoeslag jij recht hebt.

Zorgtoeslag proefberekening 2022

Met onze zorgvergelijker kan je de studenten zorgverzekering met lage premies vergelijken en direct afsluiten!

Alle zorgverzekeringen vergelijken

Wanneer ontvang ik geen zorgtoeslag?

Je krijgt in 2022 geen zorgtoeslag als je:

  • Een toeslagpartner hebt
  • Geen Nederlands inkomen hebt
  • Meer dan €31.998,- per jaar verdient
  • Een hoger vermogen dan €120.020,-
  • Gemoedsbezwaren hebt
  • Militair in actieve dienst bent
  • Gedetineerd bent

Kijk voor alle bijzondere situaties op de website van de belastingdienst

Zorgtoeslag berekenen: hoe hoog is de zorgtoeslag?

De hoogte van de zorgtoeslag die je ontvangt hangt af van je jaarsalaris en je gezinssituatie. Op het moment dat je de hoogte van de zorgtoeslag gaat berekenen wordt er gekeken naar jouw toetsingsinkomen. Het toetsingsinkomen is het verzamelinkomen dat staat vermeld op je (voorlopige) belastingaanslag. Het maximale bedrag dat je in 2022 kan ontvangen aan zorgtoeslag is €111,- per maand. De studiefinanciering die je ontvangt telt niet mee voor je toetsingsinkomen.

Gezinssituatie

Het maakt voor de hoogte van je zorgtoeslag niet uit of je nog thuis bij je ouders of op jezelf woont. Het inkomen van je ouders staat los van jouw toetsingsinkomen. Er wordt namelijk vanuit gegaan dat jij de zorgpremie zelf betaalt. Ook wanneer je samenwoont met je vriend/vriendin heeft dit geen gevolgen voor de zorgtoeslag. Wanneer je getrouwd of geregistreerd bent als een koppel zijn jullie wel zogenoemde toeslagpartners.

Wanneer staat de zorgtoeslag op mijn rekening?

Als je de zorgtoeslag hebt aangevraagd, dan ontvang je na acht weken een voorbeschikking met de hoogte van het bedrag. Binnen deze periode van acht weken krijg je de zorgtoeslag op jouw rekening gestort. Aan te raden is om goed de gegevens op deze voorbeschikking te controleren. De zorgtoeslag ontvang je een maand voordat de zorgpremie moet worden betaald. De zorgtoeslag voor bijvoorbeeld de maand juni ontvang je rond 20 mei.

Definitieve beschikking

In de definitieve beschikking wordt na afloop van het jaar berekend of de hoogte van de zorgtoeslag klopt met je werkelijke inkomsten. Op basis hiervan bekijkt de Belastingdienst of je niet teveel of te weinig zorgtoeslag hebt ontvangen.

Het is aan te raden om de gegevens van de definitieve beschikking zorgvuldig te controleren. Het is namelijk goed mogelijk dat je een bepaald bedrag moet terugbetalen of dat er een bepaald bedrag naar jou wordt overgemaakt.

FAQ over de zorgtoeslag

Zijn nog niet al je vragen over de zorgtoeslag beantwoord? Misschien staat het antwoord op je vraag in onderstaande FAQ over de zorgtoeslag.

Hoeveel zorgtoeslag kan ik krijgen?
De hoogte van je zorgtoeslag is afhankelijk van je inkomen en eigen vermogen. In 2021 kan je als alleenstaande student maximaal €107,- per maand aan zorgtoeslag krijgen. Gebruik onze zorgtoeslag calculator om te berekenen hoeveel zorgtoeslag je precies kan ontvangen..
Kan ik de zorgtoeslag 2021 met terugwerkende kracht aanvragen?
Het is mogelijk om zorgtoeslag met terugwerkende kracht aan te vragen. Misschien had je afgelopen jaar recht op zorgtoeslag maar ben je vergeten deze aan te vragen? Je hebt tot uiterlijk 1 september van het volgende jaar om de zorgtoeslag aan te vragen van het voorgaande jaar. Een voorbeeld: je kan de zorgtoeslag van 2021 achteraf aanvragen, je hebt tot uiterlijk 1 september 2022 de tijd.
18 jaar geworden: wanneer krijg ik zorgtoeslag?
Op het moment dat je 18 jaar bent geworden ben je verplicht een eigen zorgverzekering af te sluiten. Hiervoor heb je vanaf de dag van je verjaardag een maand de tijd. Voor je eigen zorgverzekering ga je premie betalen. Op dat moment kan je zorgtoeslag aanvragen. Je moet wel eerst bekijken of je aan de voorwaarden voor het ontvangen van zorgtoeslag voldoet.
Wanneer wordt de zorgtoeslag uitbetaald?
De zorgtoeslag wordt iedere maand op de 20e dag uitbetaald. Indien deze dag in het weekend valt of een officiële feestdag is, krijg je de zorgtoeslag op de eerste daaropvolgende werkdag uitbetaald. Voor meer informatie bekijk onze pagina veelgestelde vragen over de zorgtoeslag.